Slovensko je z pohľadu ekonomickej výkonnosti na 44. mieste na svete

Tlačové správy
0

Z pohľadu dlhodobých vyhliadok ekonomickej výkonnosti je Slovensko v konkurencii 180 ďalších krajín na 44. mieste na svete. Znamená to zostup o štyri priečky oproti minulému roku. Z krajín V4 sme na treťom mieste, predbehla nás Česká republika aj Poľsko. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov štúdie KPMG UK Premenné pre udržateľný rast - Index za rok 2016.

Za našu najsilnejšiu stránku považujú autori štúdie rovnako ako minulý rok otvorenosť ekonomiky. Tento pilier berie do úvahy ukazovatele ako prílev priamych zahraničných investícií a výkonnosti zahraničného obchodu. Za rok 2015 aj 2016 sme tu dosiahli rovnaké skóre - 8,7 bodu z 10 možných.

Najväčší prepad sme zaznamenali v pilieri ľudských zdrojov, do ktorého sa započítavajú faktory ako pomer ľudí so základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, výsledky vedomostných testov a priemerná dĺžka života. Táto oblasť je podľa štúdie KPMG v súčasnosti najväčšou slabinou našej ekonomickej výkonnosti. Z možných 10 bodov sme skórovali iba na úrovni 4,1 bodu; čo je veľký pokles oproti minulému roku, keď sme dosiahli veľmi dobrý výsledok – 7,2 bodu.

Náš výskum ukazuje, že vzdelanie je jedným z najdôležitejších katalyzátorov na zlepšenie produktivity krajiny. Napríklad Francúzsko a Hong Kong urobili veľký  progres tým, že zlepšili svoje školské systémy. Na tento krok je však potrebné urobiť značné investície a najmä zabezpečiť spoluprácu medzi vládou, podnikateľmi a pedagógmi,“ skonštatoval Simon Collins, predseda predstavenstva KPMG UK.

„Nie je tajomstvom, že absolventi slovenských škôl neprichádzajú na trh práce pripravení tak a v takých oblastiach, ako by si zamestnávatelia želali. Investícia firiem do vzdelávania a školení ľudí je preto nevyhnutnosťou. Túto investíciu však osobne považujem za jednu z najdôležitejších, keďže mladí ľudia prinášajú do praxe novú energiu a myšlienky, ktoré sú nenahraditeľné,“ dodáva Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

V rebríčku štúdie Premenné pre udržateľný rast - Index za rok 2016 sa zo susedných krajín najvyššie umiestnilo  Rakúsko, ktoré obhájilo 19-tu priečku z minulého roka, Českej republike patrí 28-ma pozícia (pokles o 2 miesta oproti roku 2016), Poľsko sa umiestnilo ako 38. (postup o 5 priečok nahor) a Maďarsko 53. (pokles o 5 pozícií). Podrobnejšie výsledky za spomínané krajiny sú v Tab.1 nižšie.

Index berie do úvahy 21 oblastí, ktoré môžu mať významný vplyv na budúci hospodársky rast a bohatstvo krajiny. Z piatich hodnotených pilierov má najväčší vplyv na produktivitu krajiny sila verejných inštitúcií. Obzvlášť dôležitá je účinnosť vlády. Niet preto divu, že krajiny, ktoré sa umiestnili v tomto pilieri v najlepšej pätnástke, sú tiež medzi top krajinami v rebríčku celkovo.

V roku 2016 sa v prvej päťke konečného hodnotenia umiestnili Švajčiarsko, Holandsko, Luxembursko, Hong Kong a Nórsko. V prvej desiatke je až osem európskych krajín, čo je o jednu viac, ako minulý rok.

KPMG Slovensko

Všetky autorove články
ekonomika

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať