Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Ako zabezpečiť nepretržitú dodávku energie pre zdravotníctvo

Technológie
0

Špeciálny projekt

Kľúčovou požiadavkou na dátové centrá vo všeobecnosti a v zdravotníctve obzvlášť je spoľahlivosť, aby mohli spoľahlivo fungovať bez ohľadu na okolnosti akými je napríklad výpadok elektriny. Schneider Electric dodáva prefabrikované moduly dátového centra pre lekárske aplikácie.

Prefabrikované moduly dátových centier

Dátové centrá umiestnené priamo v zdravotníckych zariadeniach umožňujú spracovanie údajov v reálnom čase a riešia problém oneskorení. Prefabrikované moduly Data Center Modules obsahujú kompletnú fyzickú infraštruktúru pre dátové centrum. Sú zostavené a testované v konfiguráciách s jedným alebo viacerými modulmi, aby sa zabezpečilo plne funkčné spracovanie a správa údajov. Prefabrikované dátové centrá sú k dispozícii ako samostatné systémy, poskytujúce fyzickú bezpečnosť, redundanciu napájania a chladenia.

Môžu byť tiež diaľkovo monitorované a riadené pomocou úplného softvérového balíka DCIM. Vďaka minimalizácii nákladov a ich zložitej štruktúre sú praktickou alternatívou k výstavbe nového alebo rozšíreniu existujúceho IT priestoru, napríklad serverovne zdravotníckeho zariadenia. Taktiež nemocnice a kliniky využívaním týchto prefabrikovaných dátových centier môžu profitovať z toho, že umiestnením dátového centra mimo budovy získajú cenné priestoru pre svoju hlavnú činnosť.

Ponuka služieb

Spoločnosť Schneider Electric poskytuje plnú podporu prevádzkovateľom v zdravotníctve s cieľom zabezpečiť efektívnu a nepretržitú dodávku energie, aby sa mohli sústrediť na svoju hlavnú činnosť. Keďže zákroky v zdravotníctve často prebiehajú v náročných podmienkach, je nevyhnutné zabezpečiť nepretržitú dodávku energie vždy a všade.

Ponuka komplexných služieb zahŕňa v prvej fáze návrh, inžinierstvo a inštaláciu. Inštaláciou infraštruktúry sa však starostlivosť o zákazníka len začína, pretože zariadenia je potrebné pravidelne udržiavať, monitorovať a v prípade zistenia problému je potrebný preventívny, prípadne servisný zásah.   

Špecialisti Schneider Electric spolupracujú so svojimi zákazníkmi na konfigurácii, výstavbe na objednávku a inštalácii vhodných riešení na zaistenie bezpečnosti, spoľahlivosti a optimálneho výkonu. Zákazníkom taktiež ponúkajú celú škálu preventívnych, bežných, aj pohotovostných služieb údržby, ktoré ich kritickým systémom poskytnú potrebnú starostlivosť, vrátane prípadných aktualizácií.

Diaľkové monitorovacie a zásahové služby spočívajú v nepretržitom monitorovaní, či už lokálnom, alebo vzdialenom prostredníctvom sieťových pripojení zabudovaných do systémov. Špecialisti a servisní partneri spoločnosti Schneider Electric monitorujú stav energetických zariadení z hľadiska diagnostiky, informovania a v prípade potreby vzdialeného zásahu alebo zásahu na mieste.

Vo všeobecnosti a v prípade kritickej infraštruktúry v zdravotníctve, kde sa vyžaduje nepretržitý chod zariadení je veľmi dôležitá prevencia, čiže včasné odhalenie potenciálnych problémov skôr než nastanú a samozrejme údržba vrátane výmeny spotrebných komponentov. Preto spoločnosť Schneider Electric ponúka personalizované balíky služieb s fixnými nákladmi, aby udržala najvyššiu úroveň efektívnosti a minimalizovala prestoje.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať