IT v zdravotníctve: Účinnejšia liečba, ale aj úspory

0

IT v zdravotníctve neznamená len zlepšovanie liečby, ale aj šetrenie peňazí. Využitie IT v zdravotníctve je veľmi perspektívna oblasť. Tento nový trend prispieva v prvom rade k efektívnejšej liečbe pacientov, no dokáže ušetriť aj nemalé finančné prostriedky v systéme zdravotníctva. Kombinácia IT a medicíny otvára nové možnosti v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.

Úspory v stovkách miliónov

Na Slovensku idú do zdravotníctva ročne výdavky v rozsahu osem až deväť percent HDP. Len za lieky platia zdravotné poisťovne ročne okolo 850 miliónov eur a ďalších 140 miliónov eur uhrádzajú pacienti vo forme doplatkov.

Ak sa do tohto systému úspešne implementujú informačné technológie, ktoré budú sledovať a kontrolovať spotrebu liekov, úspora môže predstavovať až desať percent celkových výdavkov, teda rádovo sto miliónov eur.

Zdravotníctvo si dnes napríklad nevie poradiť s problémom viacnásobného predpisovania liekov. Sú pacienti, ktorí chodia od jedného lekárovi k druhému a u každého si nechávajú predpisovať nové liečivá. Na základe subjektívnych pocitov sa potom rozhodnú, ktoré z liekov budú užívať, a zvyšné, ktoré si už stihli vybrať z lekárne, exspirujú bez využitia. Pre zdravotníctvo to predstavuje zbytočné výdavky.

Pri dnešných papierových zdravotných kartách sa to deje pomerne často a tento problém sa nedá riešiť. IT by tu však viedlo k citeľným úsporám.

Ďalší veľký problém sú lieky, pri ktorých predpisovaní sú lekári ovplyvňovaní farmaceutickými spoločnosťami. Lekári sú často rôznymi spôsobmi motivovaní, aby predpisovali drahšie lieky danej farmaceutickej spoločnosti, hoci terapeutický účinok nezodpovedá ich vyššej cene. Z pohľadu verejných financií teda dochádza k neefektívnym výdavkom. Aj tu dokáže IT výrazne pomôcť.

Ďalšia vec, ktorú možno pomocou IT optimalizovať, je napríklad problém vzájomných interakcií liekov u chronicky chorých pacientov. Keď človek užíva zároveň niekoľko typov liekov, je vystavený riziku vzájomných protichodných interakcií. Liečebný účinok sa tým neguje a rastie riziko nežiaducich účinkov. No ak bude mať lekár s patričnou autorizáciou prístup k celej medikácii daného pacienta, teda aj k liekom, ktoré predpísali ostatní lekári, bude vedieť nastaviť liečbu oveľa presnejšie.

Perspektívna telemedicína

Prínosom nasadenia IT v zdravotníctve sú tak úspory v ekonomike, ako aj skvalitnenie liečebného procesu. Jeden z trendov, ktorý ťaží z tejto kombinácie, je telemedicína. Lekári dokážu pomocou nej na diaľku sledovať zdravotný stav pacienta, monitorovať vývoj ochorenia, ako aj úspešnosť naordinovanej liečby. Vedia zároveň usmerňovať pacientov pri liečebných procedúrach.

Prostredníctvom telemedicíny bol napríklad realizovaný pilotný projekt v oblasti diabetes. Išlo o meranie hodnôt cukru v krvi vybranej vzorky pacientov. Tí prostredníctvom mobilného telefónu prenášali údaje na centrálne úložisko, kde ich mohol sledovať ošetrujúci lekár. Ten získal okamžitú informáciu o zdravotnom stave pacienta a vedel priebežne upravovať liečbu a dávkovanie liekov.

Výsledkom bolo udržanie hodnoty cukru v krvi v stanovených hodnotách, čo pre pacienta v dlhodobom horizonte znamená menšie riziko komplikácií, napríklad cievnych problémov spojených s cukrovkou či straty zraku. Okrem toho neustálym monitoringom pacienta vie lekár predísť náhlej hypoglykémii, ktorá sa môže končiť aj smrťou.

Cukrovkou dnes trpí zhruba 8,5 percenta populácie. Je predpoklad, že o desať rokov toto číslo vzrastie na desať percent, takže len na malom Slovensku to bude vyše 500-tisíc ľudí. Spoločenská potreba zlepšiť liečbu tohto ochorenia teda bude rásť.

Pridanou hodnotou, ktorú v telemedicíne vie dodať IT, je technológia zberu, spracovania, prenosu, uchovania údajov a, samozrejme, sprístupnenie autorizovaným lekárom. Ide teda nielen o infraštruktúru, ale aj o senzory merajúce hodnoty.

Príležitosti pre vizionárov

Už dnes napríklad existuje zariadenie, ktoré dokáže nepretržite merať hodnotu cukru v krvi. Ide však o pomerne objemnú sondu, ktorá musí byť zavedená do tela pacienta a trčia z nej káble, čo spôsobuje človekovi značný diskomfort. Je tu teda príležitosť na inovácie.

Môže ňou byť napríklad neinvazívne meranie využívajúce lom svetla prechádzajúceho časťou pacientovho tela. Na základe vlnovej dĺžky svetla, ktoré dopadne na senzor, sa dá zmerať hodnota cukru v krvi bez zhoršenia kvality života pacienta.

Vývoj nových senzorov v zdravotníctve je teda nová perspektíva IT biznisu. Diagnózy, ktoré dnes určuje lekár len na základe osobnej návštevy pacienta, môžu skôr či neskôr nahradiť závery robené na základe permanentného zberu údajov na diaľku. Okrem toho, že dôjde k dramatickému zlepšeniu diagnostiky a medikácie, vytvára to zároveň obrovské príležitosti aj pre trh IT.

Jozef Chamraz, CEO spoločnosti ANEXT, a. s.

IT zdravotnictvo

Pridať komentár