Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Bosch v ére Industry 4.0 využíva výhody zdieľania údajov medzi firmami

0

Sprievodným znakom digitalizácie je zber, spracovanie a analýza údajov s cieľom získať podklady pre kvalifikované rozhodovanie. Senzorické systémy a komunikačné prostriedky generujú obrovské množstvá online dát, ktoré sa dajú využiť ako cenné aktívum. Sofistikované analýzy veľkých dát využívajúce neurónové siete, deep learning a ďalšie AI technológie umožňujú získať cenné informácie, ktoré sa dajú využiť pri transformácii v celom hodnotovom reťazci s cieľom dosiahnutia vyššej produktivity a efektívnosti. Preto jednou z dominantných tém Trend konferencie venovanej Industry 4.0 bol aj zber, spracovanie a predovšetkým zdieľanie údajov

Dátový špecialista Tomáš Jirotka zo spoločnosti Bosch zdôraznil, že Industry 4.0 sa často nesprávne chápe len ako zber údajov z výrobných a logistických procesov. Údaje samotné však nemajú veľkú cenu. Ich hodnota sa však zvyšuje analýzou, ktorá z údajov vyťaží informácie. Hodnota takýchto informácií sa ďalej znásobuje ich zdieľaním. Éru efektívneho využívania zdieľaných informácií Bosch označuje ako Connected industry.

Nie vždy je na finálne spracovanie informácií a vyhodnotenie údajov najvýhodnejšia strojová inteligencia, nech by bola akokoľvek sofistikovaná. Veľmi dôležitá je však aj ľudská inteligencia, ktorá umožňuje vnímať fakty komplexne, v širších súvislostiach. Pojem „v širších súvislostiach“ je potrebné chápať nielen ako pochopenie súvislostí v rámci firmy, ale aj mimo nej. 

Ako príklad bola na prednáške uvedená optimalizácia výroby čerpadla na dávkovanie AdBlue, čiže zmesi močoviny a destilovanej vody na zníženie emisií dieselových motorov. Rovnomernosť dávkovania záleží v tomto prípade od sily elektromagnetu a hrúbky jednej z podložiek, pričom silnejší elektromagnet je potrebné vykompenzovať hrubšou podložkou. Aj malé tolerancie jednotlivých súčiastok má na presnosť čerpadla veľký vplyv.

Výroba čerpadiel už bežala naplno a integrovanie zariadenia na meranie sily elektromagnetu by bolo nákladné a zložité. Našťastie sa zistilo, že výrobca elektromagnetov pri výstupnej kontrole každý kus zmeria a každý magnet má svoje unikátne identifikačné číslo.

Údaje má výrobca elektromagnetov vo svojom dátovom sklade a po vzájomnej dohode bol ochotný tieto údaje poskytnúť. Pomocou skriptu v cloudovej platforme tretej strany sa získajú údaje z FTP servera výrobcu magnetov a prenesú sa na dátové servery spoločnosti Bosch

Takéto poskytovanie údajov je výhodné pre obidve strany. Inžinierov z firmy vyrábajúcej magnety potešilo, že o ich údaje je záujem a že s nimi odberateľ komponentov aktívne pracuje.

.

 

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Bosch Industry 4.0 veľké dáta zdieľanie údajov

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať