Vytvárame WWW stránky / 14. záverečná časť

0

Späť na úvod >> Späť na seriál

A je tu posledná časť nášho seriálu o HTML, v ktorej dokončíme opis tagov, ktoré boli doteraz vynechávané.

Element Span
Tento tag je dosť podobný tagu Div. Rovnako ako tag Div sa tag Span uplatňuje najmä v kaskádových štýloch, kde slúži na označenie textu, ktorému bude priradený určitý štýl. Od tagu Div sa odlišuje najmä tým, že sa používa na jednoriadkové časti textu a pred uvádzací a uzatvárací tag a prehliadač neprechádza na nový riadok. Jeho parametre sú:

class – trieda, ktorá má byť na text aplikovaná
style – použitý štýl formátovania písma
align – zarovnávanie bloku vzhľadom na stránku

Element Strong
Text ohraničený týmto tagom sa zobrazuje tučným písmom. Vo väčšine prehliadačov je výsledok rovnaký ako pri tagu B, takže nie je veľa dôvodov, prečo ho používať.

Ukážka:
Normálne písmo v porovnaní <strong>s tučným</strong>

Výsledok:
Normálne písmo v porovnaní s tučným

Elementy Sub a Sup
Tieto dva elementy slúžia na zobrazenie horného (Sup) a dolného (Sub) indexu.

Ukážka:
H<sub>2</sub>O -> H<sub>2</sub><sup>+</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>

Výsledok:
H2SO4 -> H2+ + SO42-

Element Var
Ani tento tag sa nevyužíva často. Používa sa na označenie premenných a väčšina prehliadačov zobrazuje takýto text pomocou kurzívy. Pre existenciu tagu I neexistuje veľa dôvodov na jeho použitie.

Ukážka:
<var>šírka</var>=3,2

Výsledok:
šírka=3,2

Element Script
Určite ste si pri surfovaní po internete všimli, že stránky nemusia byť vždy statické, ale môžu obsahovať aj množstvo dynamických prvkov. Na takéto oživenie stránky sa po­ užívajú skripty. Najčastejšie je to JavaScript a VBScript. Element Script má tieto parametre:

src – skript môže byť uložený priamo na stránke alebo v externom súbore. Ak je uložený v externom súbore, cestu k nemu určuje tento parameter.
type – určuje typ skriptu.

language – určuje jazyk, v ktorom je skript napísaný.
Môže sa stať, že niektorý starší prehliadač bude mať problémy so  zobrazením skriptu. Aby sa takejto situácii predišlo, uzatvára sa kód skriptu do tagov označujúcich komentár. Ak si starší prehliadač so skriptom neporadí, bude ho brať ako komentár a nezobrazí ho.

Ukážka:

<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function nove_okno() {
window.open('about:blank','640x480','toolbar=yes,status=yes,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,directories=yes,width=640,height=480')}
// -->
</SCRIPT>
<a href="about:blank" onclick="nove_okno" target="_blank">Prázdna stránka v okne 640x480</a>

Výsledok:
Prázdna stránka v okne

Ako ste si v príklade určite všimli, na označenie začiatku komentára sa používa <!- a na označenie konca komentára // -->. Pre úplnosť dodám, že uvedený skript otvorí po kliknutí na odkaz prázdnu stránku (about:blank) v okne veľkosti 640 × 480 pixelov. Viac informácií o JavaScripte nájdete napríklad na stránke www.javascript.sk.

Element Noscript
Možno si ešte spomínate na tag Noframes, ktorý sa používa pri stránkach s rámcami  na zobrazenie obsahu pre prehliadače, ktoré rámce nepodporujú. Tag Noscript sa používa pre prehliadače, ktoré nevedia spracovávať skripty alebo majú túto funkciu vypnutú. Po­ mocou tohto skriptu potom ponúkate návštevníkom s takýmito prehliadačmi alternatívny obsah.

Ukážka:
<noscript>
Ľutujem, ale váš prehliadač nepodporuje spracovávanie skriptov.
</noscript>

Výsledok:
Ľutujem, ale váš prehliadač nepodporuje spracovávanie skriptov.

Odkaz na web
Ak máte prístup na internet, tak určite navštívte stránku www. interval.cz
Nájdete na nej veľa zaujímavých článkov na témy, ako je napríklad HTML, CSS, PHP a podobne.

Záver
Dúfam, že vám bol môj seriál nápomocný a že ste sa z neho jazyk HTML skutočne naučili a ste schopní tvorby vlastných www stránok. Kompletný seriál vrátane príkladov nájdete aj na stránke www.tipyatriky.sk a aj na niektorom z najbližších CD Revue. Ak sa chcete tvorbe www stránok venovať aj v budúcnosti, tvoriť profesionálne dynamické weby a podobne, s jazykom HTML nevystačíte. Musíte sa rozhodnúť medzi PHP a ASP. Seriál o PHP môžete nájsť v starších číslach a dosť podrobný seriál o ASP ešte stále v PC Revue beží.  

Ako som už v úvode spomenul, náš seriál o vytváraní www stránok sa končí. Presnejšie končí sa jeho prvá séria. Pripravujem druhú sériu asi v polovičnom rozsahu, ktorá sa tejto problematike bude venovať z praktického hľadiska. Dozviete sa, ako a kde svoje stránky umiestniť, ako ich spropagovať... Okrem toho si ukážeme, ako stránky zlep­ šiť pomocou jazyka PHP.

 

Igor Kulman

Všetky autorove články
www seriál 14 cast

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať