SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 Advertisement

Vytvárame WWW stránky / 13. časť

0

Späť na úvod >> Späť na seriál

Tento mesiac budeme pokračovať v načatej téme. Budeme sa zaoberať tagmi, ktoré sme doteraz vynechávali.

Tag ISIndex
Tento tag sa už v novších štandardoch neodporúča, ale sa v nich vyskytuje, preto si o ňom niečo povieme. Jeho výsledkom je jednoriadkový textový vstup na zadávanie vstupných dát, ktoré budú neskôr spracované nejakým skriptom. Dnes je už tento tag nahrádzaný tagom Input. Jediným dôležitým parametrom tohto tagu je prompt, ktorý zobrazí text pred vstupným poľom:

Ukážka:
<isindex prompt=“Vyhľadať :“>

Tag KBD
Tento element sa používa iba veľmi málo, a to na označenie textu, ktorý má byť zadaný používateľom, alebo klávesu, ktorý má používateľ stlačiť. V Internet Exploreri je písmo v tagu KBD odlíšené inou veľkosťou.

Ukážka:
Pre potvrdenie stlačte <kbd>A</kbd> a pre koniec <kbd>N</kbd>.

Výsledok:
Pre potvrdenie stlačte A a pre koniec N.

Tag Link
Tento nepárový tag slúži na definíciu väzby. Na rozdiel do tagu sa však využíva aj v hlavičke dokumentu (v sekcii Head). Element Link vlastne nikam neodkazuje, iba poskytuje informácie o vzťahu dokumentu a nejakého objektu, ktorý môže byť prehliadačom spracovaný rôznymi spôsobmi. Využitie nachádza najmä pri kaskádových štýloch, keď odkazuje na súbor, v ktorom je kaskádový štýl uložený. 

Tag Meta
Tento nepárový tag, umiestnený v sekcii Head, podáva prehliadaču alebo webovému serveru také informácie, ktoré nie je možné podať pomocou štandardných tagov HTML. Tieto informácie nie sú vo výslednom dokumente zobrazené. Základná štruktúra tohto elementu je <META name=... content=...> alebo <META http-equiv=... content=...> . Význam jednotlivých parametrov je takýto:

  • name – meno Meta tagu, alebo akú informáciu obsahuje
  • http-equiv – má podobný význam ako name. Obsiahnuté informácie používajú niektoré http servery ako http hlavičku stránky
  • content – samotná informácia

Ukážka:

Ak máme svoje dokumenty v slovenskej kódovej stránke Windows, použijeme tento tag:
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">

Tento tag môžeme takisto použiť na definovanie informácie o stránke. Napríklad:
<META http-equiv="Description" content="Naša prvá HTML stránka">.

Okrem toho môže slúžiť aj na presmerovanie návštevníka na inú stránku po určitom čase:
<META http-equiv="refresh" content="3;http://www.pcrevue.sk">.

Element Meta má oveľa viac použití. My sme si spomenuli len niektoré. Ak by mal niekto záujem dozvedieť sa o všetkých, nech navštívi stránku www.w3c.org.

Tag Pre
Podobne ako tag Code slúži na zobrazenie textu neproporcionálnym textom. Na rozdiel od tagu Code ho však zobrazuje v presne takej podobe, ako bol napísaný, teda vrátane medzier a zalomenia. Využíva sa najmä na zobrazenie výpisov zdrojových kódov.

Ukážka:

<pre>
procedure TPlayerWND.PlayMP3(FileName:string);
begin
if (Player.PlayerMode=pmPlaying)
or (Player.PlayerMode=pmPaused) then Player.Stop;

 with Player do
begin
  Close;
  InputName:=Filename;
  Open;
  InitStream;
  Play;
  Pauza.enabled:=true;
end;
minuty:=(Player.Size div 1000) div 60;
sekundy:=(Player.Size div 1000) mod 60;
CelkovyCas.Caption:=Format( '%.2d: %.2d' ,[minuty,sekundy]);

end;
</pre>


Výsledok:

procedure TPlayerWND.PlayMP3(FileName:string);
begin
 if (Player.PlayerMode=pmPlaying)
 or (Player.PlayerMode=pmPaused) then Player.Stop;
 with Player do
 begin
  Close;
  InputName:=Filename;
  Open;
  InitStream;
  Play;
  Pauza.enabled:=true;
 end;
minuty:=(Player.Size div 1000) div 60;
sekun´kdy:=(Player.Size div 1000) mod 60;
CelkovyCas.Caption:=Format( '%.2d: %.2d' ,[minuty,sekundy]);
end;

 

Element Q
V predchádzajúcich častiach sme hovorili o tagu Blockquote, ktorý slúži na označenie textu, ktorý je citovaný z iného zdroja. Element Q má v podstate rovnaký význam, ale používa sa pre kratšie citácie. Na rozdiel od Blockquote nie je odsadený od ľavého okraja. Tento tag má len jediný parameter cite, ktorý určuje adresu dokumentu, z ktorej citovaná časť pochádza.

Ukážka:

<Q cite="http://www.tipyatriky.sk/stranky.php?id=www9">Často sa stretávame so stránkami, ktoré majú v hornej časti jeden rám na reklamu , ďalší je vľavo na navigáciu a zbytok stránky je vpravo. Ako to dosiahnuť ? Jednoducho.</Q>

Výsledok:
Často sa stretávame so stránkami, ktoré majú v hornej časti jeden rám na reklamu, ďalší je vľavo na navigáciu a zvyšok stránky je vpravo. Ako to dosiahnuť? Jednoducho.

Element Samp
Tento párový tag sa používa na ukážku výstupu alebo výpisu z programov. Jeho interpretácia opäť závisí od prehliadača, ale väčšinou sa zobrazí ako neproporcionálne písmo.

Ukážka:
<SAMP>Text formátovaný tagom Samp</SAMP>

Výsledok:
Text formátovaný elementem SAMP

Záver
Na tento mesiac je to všetko. V budúcej časti dokončíme vynechané tagy a tým zakončíme prvú sériu nášho seriálu, ktorá mala za úlohu naučiť vás jazyk HTML.

 

Igor Kulman

Všetky autorove články
www seriál 13. cast

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať