Výhody a nevýhody e-shopu na open source

0
Existuje veľa možností, ako si v dnešnej dobe vytvoriť elektronický obchod. Od jeho prenájmu formou SaaS (softvér ako služba) cez vytvorenie v už existujúcich softvéroch až po naprogramovanie presne podľa požiadaviek zákazníka. Druhá cesta znamená asi najširšie spektrum možností za ešte rozumnú cenu, pričom tieto možnosti sa ešte rozširujú, ak nie sme viazaní na softvér, ktorý vyvíja jedna firma, ale využijeme silu komunity a širšieho spektra rozličných dodávateľov. Túto silu prináša spôsob vývoja a distribúcie softvéru formou open source. To znamená, že je voľne dostupný a šíriteľný zdrojový kód, v ktorom bol tento softvér vytvorený. Samozrejme, jeho šírenie závisí aj od konkrétnej licencie, pod ktorou je distribuovaný. Open source softvér má svoje výhody aj nevýhody. Medzi výhody môžeme zaradiť tieto: Cena - redakčný systém a aj jeho rozšírenia a grafické šablóny sú dostupné zadarmo. Cena je tvorená hlavne prácou. Pri komerčných softvéroch treba do nej započítať aj cenu licencie. Samozrejme, aj v oblasti open source existujú platené rozšírenia. Prenosnosť - keďže open source redakčné systémy nie sú viazané na jednu organizáciu, konečný používateľ môže hocikedy zmeniť firmu, ktorá mu zabezpečuje starostlivosť o webovú stránku, alebo zmeniť poskytovateľa webhostingových služieb. Rozšíriteľnosť - open source redakčné systémy disponujú rozsiahlymi trhoviskami, kde možno získať široké spektrum modulov rozširujúcich funkcionalitu redakčného systému. Príkladom takýchto modulov môže byť kontaktný formulár alebo elektronický obchod a iné. Veľká časť modulov býva k dispozícii zadarmo. Na druhej strane využívanie open source redakčných systémov prináša aj určité nevýhody, ktoré sa však nie vždy dajú presne vymedziť ako nevýhody, skôr ide o určité oblasti, pri ktorých si treba dať pozor. Medzi tieto oblasti môže patriť: Podpora - pokiaľ v pozadí vývoja open source redakčného systému nestojí konkrétna organizácia, ktorá poskytuje aj platenú podporu, musí sa tvorca webovej ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať