Technologické hračky

0
Hlavné kritérium pri výbere hračky, ktorou chcete rozvíjať technické zručnosti, či už je to robot, robotická či elektronická stavebnica, alebo čokoľvek iné, je primeranosť veku dieťaťa. Túžba vytvoriť niečo zaujímavé je spoločná pre všetky vekové kategórie, ale dieťa, žiak či študent musia mať aj primerané vedomosti. Napríklad zložitejšia elektronická stavebnica je vhodná vtedy, keď sa žiak na fyzike začne učiť základné poznatky o elektrine. Naproti tomu jednoduchá stavebnica s batériou, bzučiakom a farebnými LED diódami je vhodná už od šiestich rokov. Deti v tomto veku rady rozoberajú veci, napríklad baterku, a skúmajú, ako fungujú. Robotické stavebnice sú vhodné približne od 9 rokov. Sekundárne kritérium je korelácia hračky so záujmami dieťaťa. Rodičia starších žiakov dobre vedia, prečo toto pre mnohých najdôležitejšie kritérium uvádzame až ako druhé, čo sa týka dôležitosti. Vedia, ako často a väčšinou nepredvídateľne sa menia záujmy detí. Nádejný mladý hudobník navštívi súťaž robotov a začne túžiť po robotickej stavebnici. Ak ju dostane, môže ho to baviť niekoľko dní, ale aj mnoho mesiacov. To sa vopred nedá vedieť, ale určite sa oplatí to skúsiť. Samozrejme, ak dieťa prejaví potenciálny záujem o robotiku, nie je nevyhnutné kupovať mu hneď drahú stavebnicu Lego či Fishertechnik, ale kúpiť mu hoci stavebnicu jednoduchého robotického podvozka v cene 30 – 50 eur. Dva princípy elektronických stavebníc Elektronické stavebnice Jednoduché stavebnice umožňujú deťom zostaviť podľa názorných jednoduchých návodov veľa zaujímavých elektronických obvodov, počnúc zapojením s LED diódami až po zvonček, telegrafný kľúč či jednoduchý elektronický hudobný nástroj. Elektronické súčiastky sú v moduloch, ktoré stačí umiestniť na základnú dosku. Ak po vyskúšaní obvodov z návodov začne dieťa vymýšľať nové zapojenie, viete, že ste ho správne motivovali a je načase uvažovať o kúpe pokročilejšej stavebnice, prípadne vo vhodnom veku okolo 12 – 13 rokov by základom takejto stavebnice ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
technológie hračky

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať