SAMSUNG_052020 SAMSUNG_052020 SAMSUNG_052020 Advertisement

Šifrovanie disku ako lacná a rýchla ochrana dát

0
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. Navyše v niektorých prípadoch, kde šifrovanie dôležitých dát nie je len výsledkom rozhodnutia „zdravého rozumu", existuje aj legislatívny podklad, ktorým je povinnosť chrániť citlivé údaje v organizáciách, vynucovaná zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Všeobecné výhody a obmedzenia full-disk encryption Čo predstavuje využívanie šifrovania dát disku alebo počítača z pohľadu komfortu práce s počítačom? Zmena je v podstate minimálna. Pri nábehu operačného systému je používateľ vyzvaný zadať heslo, ktoré musí byť zo zrejmých dôvodov dostatočne komplexné a bezpečné, aby ho nebolo možné uhádnuť. Pri zadaní nesprávneho hesla nie je operačný systém schopný dáta prečítať v správnej nešifrovanej forme, prípadne sa šifrovaný operačný systém vôbec nespustí. Namiesto hesla možno použiť čipovú kartu. Tá predstavuje pridanú bezpečnosť a slúži ako autentifikačné zariadenie, ktoré umožní systému načítať kľúč, ktorým dešifruje súbory uložené na pevnom disku. Výhody: Ochrana súkromných dát pri odcudzení alebo neautorizovanom prístupe k počítaču Jednotlivé dáta na disku sú šifrované použitím silného kryptografického algoritmu, a to vrátane súborov, adresárov a metadát systému Len čo sa súbory nachádzajú na pevnom disku, sú automaticky šifrované a nemožno ich získať bez znalosti hesla - tento bod je zhodný s prvým bodom, ale je natoľko dôležitý, že nezaškodí spomenúť ho ešte raz inými slovami :)[1] Obmedzenia: Nevýhodou v prípade šifrovania celého disku vrátane operačného systému môže byť strata možnosti spustiť počítač v prípade, že bolo heslo zabudnuté alebo sa príslušný ochranný prvok stratil Pomalší prístup a väčšie nároky na výpočtový výkon pri práci so zašifrovanými dátami; súčasné procesory alebo čipy však už niektoré algoritmy (napr. štandardizovaný AES) podporujú a urýchľujú hardvérovo (bežné serverové, desktopové a noteb ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať