Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Reverzný palivový článok môže premieňať uhlík na užitočné materiály

0

Vedci z MIT nedávno vyvinuli batériu, ktorá by mohla absorbovať oxid uhličitý. Teraz ich kolegovia z Torontskej univerzity predstavili „reverzný palivový článok“, ktorý mení oxid uhličitý na užitočné produkty. Palivové články sú zariadenia, ktoré na výrobu elektriny používajú chemické reakcie paliva, ako je napr. vodík, s kyslíkom. No výskumníci ukázali zariadenie, ktoré, naopak, využíva elektrinu na pohon chemickej reakcie, označované ako elektrolyzér.

Konkrétne ide o elektrolyzér, ktorý prevádza CO2 na iné molekuly na báze uhlíka, ako je napríklad etylén. Hoci takéto elektrolyzéry už existujú, nie sú dostatočne produktívne. Etylén je jedna z najbežnejšie vyrábaných chemikálií na svete. Používa sa pri výrobe množstva produktov od nemrznúcej zmesi až po záhradný nábytok. Dnes sa získava z fosílnych palív, no keby sa dal získať z odpadového CO2, poskytlo by to nové ekonomické stimuly na zachytávanie uhlíka.

V palivových článkoch a elektrolyzéroch chemické reakcie prebiehajú na povrchu katalyzátora (látky, ktorá urýchľuje chemickú reakciu bez toho, aby sa v procese spotrebovala), pretože reakčné zložky sú plynné. Vedci vo svojom elektrolyzéri použili katalyzátor na báze medi, ktorý predtým vyvinuli. Malé častice katalyzátora boli vložené do vodivého polyméru nazývaného Nafion.

Vedci však prišli so špeciálnym usporiadaním Nafionu. Ich nový dizajn zvýšil rýchlosť reakcie desaťnásobne pri rovnakej účinnosti a cene, ale pri poskytnutí viac produktu (etylénu). Výskum bol publikovaný v časopise Science. 

Zdroj: in.mashable.com.

Redakcia

Všetky autorove články
veda vyskum dizajn energia uhlik

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať