Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Prirodzená a viacdruhová komunikácia s vozidlom a jeho okolím. BMW Group predstavuje BMW Natural Interaction

Tlačové správy
0

Spoločnosť BMW Group opäť prináša revolúciu do spôsobu, akým vodič komunikuje s vozidlom: na podujatí Mobile World Congress 2019, ktoré sa od 25. do 28. februára 2019 koná v Barcelone, sa predstaví BMW Natural Interaction. Nový systém spája najnovšie technológie ovládania hlasom s rozšírenými možnosťami ovládania gestami a s rozpoznávaním pohľadu. Vďaka tomu prvý raz ponúka na mieru vytvorený viacdruhový ovládací systém

Spoločnosť BMW Group opäť prináša revolúciu do spôsobu, akým vodič komunikuje s vozidlom: na podujatí Mobile World Congress 2019, ktoré sa od 25. do 28. februára 2019 koná v Barcelone, sa predstaví BMW Natural Interaction. Nový systém spája najnovšie technológie ovládania hlasom s rozšírenými možnosťami ovládania gestami a s rozpoznávaním pohľadu. Vďaka tomu prvý raz ponúka na mieru vytvorený viacdruhový ovládací systém. Prvým vozidlom so zabudovaným systémom BMW Natural Interaction bude od roku 2021 model BMW iNEXT.

Rovnako ako v medziľudskej komunikácii, aj systém BMW Natural Interaction umožňuje vodičovi, aby na ovládanie vozidla naraz používal viaceré kombinácie hlasu, gest a pohľadu. Najlepší spôsob ovládania sa dá zvoliť intuitívne podľa aktuálnej situácie a kontextu. O identifikáciu hlasových povelov, gest a smeru pohľadu sa spoľahlivo postará vozidlo a následne vykoná požadovaný príkaz.
Túto viacdruhovú interakciu umožňuje rozpoznávanie reči, vylepšená technológia snímačov a kontextová analýza gest. Vďaka precíznemu snímaniu pohybov ruky a prstov, sa do vozidla prvý raz vo väčšej miere dostalo používanie gest. Umožnil to aj väčší operačný priestor v okolí vodiča. Hlasové povely zaznamená a spracuje systém na porozumenie prirodzenej reči. Neustále vylepšovaný inteligentný učiaci sa algoritmus kombinuje a interpretuje komplexné informácie, aby vozidlo dokázalo správne reagovať. Tak vzniká viacdruhová interaktívna skúsenosť, ktorá smeruje k plneniu vodičových pokynov.

Používanie viacerých druhov povelov povedie k tomu, že jednotlivé funkcie vozidla sa môžu ovládať viacerými spôsobmi. O tom, ako sa budú jednotlivé funkcie ovládať, rozhoduje vodič na základe vlastných preferencií, zvykov či aktuálnej situácie. Takže ak sa vodič práve s niekým rozpráva, zvolí si najskôr gestá alebo pohľad. Ak sa díva na cestu, bude lepšie spoľahnúť sa na reč a gestá. Takýmto spôsobom sa napríklad dajú otvárať a zatvárať okná či strešné okno, nastavovať výduchy ventilácie či zvoliť si z ponuky na stredovom displeji Control Display.
Ak by sa chcel vodič dozvedieť viac o funkciách vozidla, stačí sa dotknúť tlačidla a opýtať sa, na čo slúži.

S rozšíreným rozpoznávaním gest a vysokou mierou konektivity vozidla,
sa interakcia neobmedzuje iba na interiér vozidla. Pasažieri sa prvý raz môžu zaujímať aj o svoje najbližšie okolie ako budovy či parkovacie miesta. Po ukázaní prstom a vyslovení hlasového povelu dokáže vozidlo zodpovedať aj na komplexnejšie otázky ako napríklad: „Aká je to budova?”, „Dokedy je otvorená táto prevádzka?”, „Ako sa volá táto reštaurácia?” či „Môžem tu parkovať a koľko to bude stáť?”

Zákazníci môžu komunikovať so svojím inteligentným vozidlom úplne prirodzene,” vysvetľuje Christoph Grote, Senior Vice President, BMW Group Electronics. „Ľudia už nemusia rozmýšľať nad tým, ako sa dostanú k požadovanému výsledku. Vždy sa môžu voľne rozhodnúť. A vozidlo by im malo vždy porozumieť. BMW Natural Interaction predstavuje aj dôležitý krok smerom k budúcnosti autonómnych vozidiel. Vedy sa nebude interiér zameriavať iba na pozíciu vodiča a cestujúci budú mať viac priestoru a voľnosti.

BMW Natural Interaction: ďalší krok k prirodzenému ovládaniu
Spoločnosť BMW vždy zohrávala priekopnícku úlohu pri vývoji systémov, ktoré prinášali intuitívne ovládanie. V roku 2001 bola spoločnosť BMW Group celosvetovo prvým automobilovým výrobcom, ktorý predstavil nový spôsob ovládania vozidla ovládačom iDrive Controller. Kombinácia ovládača umiestneného na stredovej konzole a multifunkčného stredového displeja Control Display nahradila viacero ovládačov, tlačidiel a prepínačov. Toto riešenie je stále považované za prelomovú inováciu v automobilovom priemysle. Od roku 2015 sa pomocou 3D kamery využíva vo vozidlách BMW ovládanie rôznych funkcií gestami, ktoré si nevyžadujú žiaden dotyk. V roku 2018 sa predstavil nový operačný systém BMW Operating System 7.0. Na mieru vodiča upravené ovládanie dosiahlo novú úroveň, k čomu prispeli plne digitálne displeje, vylepšené rozpoznávanie reči a rozšírené možnosti ovládania gestami. V závislosti od aktuálnej situácie a záujmu si môže vodič vybrať či bude funkcie ovládať ovládačom iDrive, tlačidlami na volante, dotykovým displejom či hlasom a gestami. Význam ovládania hlasom ako najprirodzenejšiu formu interakcie podčiarkuje aj osobný asistent BMW Intelligent Personal Assistant. Digitálny asistent podporuje vodiča vo viacerých situáciách a každým hlasovým povelom sa učí jeho zvyky a spôsoby. Následne sa výrazne uľahčuje ovládanie vozidla a hlasový prístup k ďalším funkciám a informáciám. Ďalší vývoj logicky teda prináša systém prirodzenej interakcie BMW Natural Interaction, ktorý ponúka možnosť využívať gestá, pričom na prístup k lokálnym informáciám prvý raz využíva aj ukázanie prstom.

Vylepšená technológia snímačov, precízne vyhodnocovanie pomocou umelej inteligencie
Pokrok v rozpoznávaní a vyhodnocovaní hlasových príkazov, gest a pohľadu pre prirodzenú interakciu medzi vodičom a vozidlom si vyžadoval výrazné zlepšenie technológie snímačov a analýzy jednotlivých vstupov. Vďaka infračerveným svetelným signálom dokáže kamera snímajúce gestá zaznamenať pohyby ruky a prstov v celom priestore okolo vodiča a predpokladať presný smer pohybu. Napríklad ukázanie prstom na stredovú obrazovku Control Display a vyslovenie povelu stačí na spustenie požadovanej operácie bez toho, aby sa vodič dotkol obrazovky. Kamera s vysokým rozlíšením zabudovaná do prístrojovej dosky zároveň zaznamená smer pohybu hlavy a pohľadu očí. Zabudovaná kamerová technológia vyhodnotí obraz a využije ho na vypočítanie požadovaných údajov, ktoré slúžia na ovládanie vozidla. Na rýchle a správne vyhodnocovanie hlasových povelov a gest, ktoré viacerými spôsobmi vysiela vodič smerom k vozidlu, slúži umelá inteligencia. Algoritmus zodpovedný za vyhodnocovanie údajov vo vozidle sa neustále zlepšuje, pričom používa strojové učenie a vyhodnocovanie viacerých spôsobov ovládania.

Mimo vozidla: interakcia s okolím vďaka konektivite
Vďaka inteligentnému prepojeniu siahajú schopnosti systému BMW Natural Interaction aj mimo interiéru vozidla. Vodič tak môže napríklad ukázať na objekty vo svojom zornom poli, vydať hlasový pokyn a takto získať informáciu o otváracích hodinách či hodnotení zákazníkov, prípadne si rezervuje stôl v reštaurácii. Vďaka spojeniu rozsiahlej konektivity, množstvu dát z okolia a umelej inteligencii sa systém BMW Natural Interaction poľahky premení na dobre informovaného a užitočného spolujazdca. Prepojením digitálnych služieb sa možnosti interakcie v budúcnosti ďalej rozšíria. Napríklad ak vodič objaví parkovacie miesto, rýchlo zistí či na ňom môže parkovať, koľko to bude stáť, rezervovať si ho a následne aj zaplatiť. Bez toho, aby musel stlačiť akékoľvek tlačidlo.

Návštevníkov očaria aj zážitky so zmiešanou realitou
Spoločnosť BMW predstaví na podujatí Mobile World Congress 2019 expozíciu s prepracovanou zmiešanou realitou. Záujemcovia vďaka tomu zažijú možnosti a výhody systému BMW Natural Interaction na vlastnej koži. Špeciálne navrhnuté usporiadanie priestoru a okuliare s virtuálnou realitou vytvoria celostný a realistický zážitok, ktorý počas virtuálnej jazdy vo vozidle BMW Vision iNEXT predstaví všetky nové možnosti. Návštevníci spoznajú doteraz neznámu voľnosť ovládania gestami. Tú poskytuje špeciálna kamera, ktorá sníma priestor v celej prednej časti vozidla. V tréningovom režime sa zobrazí aj možnosť ukazovania, ktorú predstaví dynamický svetelný pulz nasledujúci smer ukázania. Objekty, ktoré dokážu reagovať na ukázanie prstom, sa potom následne zvýraznia. Prirodzenosť interakcie umocní aj jednoduché spojenie gest a jazyka. Napríklad, ak vodič ukáže na bočné okno, to sa vizuálne zvýrazní a po vyslovení hlasového pokynu Open, sa vybraté okno aj otvorí. Tieto úplne nové možnosti interakcie s bezprostredným okolím si záujemcovia vyskúšajú počas jazdy úplne neznámym futuristickým mestom. Vozidlo preberie riadenie a návštevník nastúpi na veľmi špeciálnu vyhliadkovú jazdu – po ukázaní na budovu sa mu objavia všetky potrebné informácie o podujatiach a výstavách. Pokým sa dostane do cieľa jazdy, kúpi si lístky do kina na film, ktorého upútavka sa mu prehrala priamo vo vozidle.

Prvé funkcie vo vozidle BMW iNEXT, ďalšie v budúcnosti
Systém BMW Natural Interaction dláždi cestu ďalšiemu stupňu prirodzenému ovládaniu vo vozidle a v jeho okolí. Voľné spájanie hlasových povelov, gest a pohľadov vytvára viacdruhovú interakciu založenú na medziľudskej komunikácii. Prvé funkcie systému BMW Natural Interaction budú dostupné začiatkom roka 2021 vo vozidle BMW iNEXT.

Vývoj interakcie medzi vodičom a vozidlom prinesie v budúcnosti ďalšie výhody. Umelá inteligencia v budúcnosti svojim učením sa pomôže k ďalšiemu zlepšovaniu sa systému a rozšírená technológia snímačov umožní, aby sa k možnostiam ovládania pridali aj emócie cestujúcich. Interakcia medzi vodičom a vozidlom bude potom ešte osobnejšia a prispôsobí sa celkovej situácii. Na základe skúseností a v závislosti od situácie a nálady sa inteligentný asistent dokáže prispôsobiť a rozhodnúť či počká na inštrukcie, alebo proaktívne navrhne spôsob interakcie.

Zobrazit Galériu

BMW Group

Všetky autorove články
BMW Natural Interaction vozidlo komunikacia ovladanie gesto hlas pohlad

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať