Image
12.12.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: SCRUM Master za 6000 € mesačne

Interné číslo 191114A
Názov pozície SCRUM Master
Predpokladaná suma plnenia 5000 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 06.01.2020 - 06.12.2020
Nástup na projekt 06.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • dennodenná komunikácia s Product Ownerom a IT vývojarmi (Python, Java, .NET C#) a ICT/Business Analytikmi
 • zodpovednosť za agilné riadenie zvereného projektu internej dodávky SW riešenia od požiadavky až po uvoľnenie do používania
 • zastrešovanie role SCRUM Mastera, ktorého cieľom je dodržať agilnú SCRUM metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problemov a eskalácií
 • zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM
 • definovanie rozsahu a cieľov projektu
 • participácia na 1-2 projektoch v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a cloudových riešení 
 • komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného (prevažne SK) tímu a internym zákazníkom
 • plánovanie a sledovanie projektových úloh
 • identifikácia problémov a rizík projektu
 • reportovanie stavu projektu manažmentu
 • reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov (ideálne v pozícii SCRUM Mastera)
 • min. 1-ročná aktívna (projektová) prax na pozícií SCRUM Mastera
 • projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, XP, Crystal, FDD, DevOps, ...)
 • výborná (nie len teoretická) projektová znalosť techník agilného vývoja (User Stories, ATDD, TDD, Continuous Integration, Continuous Testing, párovanie, automatizované testovanie, agilné hry)
 • skúsenosti s dennodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, product owner, testeri, dodávatelia, ...)
 • znalosť rôznych techník a patternov pre vysporiadanie sa s medzerami SCRUM metodológie (rôzne formáty Retrospektívy, riešenie bugov, rôzne Burndown grafy a vizualizácie, ...)
 • znalosť kompletného cyklu SW vývoja
 • ideálne aspoň jeden zo SCRUM Master certifikátov: 
  • CSM (Certified Scrum Master)
  • CSP (Certified Scrum Professional)
  • CSPO (Certified Product Owner)
    
 • výhodou: znalosť nástrojov: Gitlab, markdown, groupware
 • výhodou: výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácii/riešení
 • veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
 • schopnosť rýchlo sa učiť

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Manuálny tester za 4000 € mesačne

20.02.2020 10:02

Interné číslo 200129A Názov pozície Manuálny tester Predpokladaná suma plnenia 3500 až 4000 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava Termín 03.02.2020 - 30.04.2020 ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: JAVA SE programátor za 5000 € mesačne

20.02.2020 10:00

Interné číslo 200123A Názov pozície JAVA SE programátor Predpokladaná suma plnenia 4300 až 5000 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava Termín 03.02.2020 - 31.07.2020 ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Java Back-End programátor za 7700 € mesačne

20.02.2020 09:59

Interné číslo 200121B Názov pozície Java Back-End programátor Predpokladaná suma plnenia 7000 až 7700 € mesačne Miesto plnenia Rakúsko / Viedeň Termín 03.02.2020 - 03.01.2021 ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Gopas .Net DevDays 2020 - 24.4.2020

Najnovšie videá