SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B Advertisement

Pracovná ponuka: JAVA & ANGULAR PROGRAMÁTOR za 5900 € mesačne

Tlačové správy
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA front-end programátora na dlhodobý projekt pre sektor elektronického bankovníctva v Bratislave.

Interné číslo 200803C
Názov pozície JAVA & Angular programátor
Predpokladaná suma plnenia 5000 až 5900 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 17.08.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt 17.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 4 mesiace s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • kooperácia na JAVA front-end vývoji bankového riešenia
 • návrh riešení a vývoj systémov elektronického bankovníctva postavených na Java 8 a Angular 6+
 • spolupráca s ICT a business analytikmi
 • spolupráca v agilnom tíme
 • spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews

POŽIADAVKY

 • min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA EE
 • projektové skúsenosti s Angularom 2+ (Angular 2/4/6/7)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • skúsenosti s vývojom enterprise riešení
 • znalosť JavaScript-u (jQuery)
 • znalosť CSS/LESS
 • znalosť Bootstrap-u
 • znalosť SQL a DB princípov
 • znalosť framework-u JUnit
 • znalosť XML
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • aspoň základná znalosť OS Linux
 •  
 • výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes)
 • výhodou: skúsenosti s ORM Hibernate
 • výhodou: skúsenosti s JBoss AS
 • výhodou: skúsenosti so Spring-om
 • výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • výhodou: skúsenosti s používaním Atlassian development stack (Jira, Stash, Bamboo, Confluence)
 • výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať