Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Podnikové komunikačné siete na technologickej križovatke

Technológie
0

Špeciálny projekt

Rozvoj informačných technológií a ich uplatnenie v praxi naberá kolosálnu dynamiku. Komunikačné riešenia a služby, ktoré sa ešte pred pár rokmi javili ako veľmi vzdialené a takmer nerealizovateľné projekty, prípadne len ako teoretické nápady, sa závratnou rýchlosťou stávajú skutočnosťou.

Dnes už úplne bežne využívame takzvané chytré komunikačné zariadenia s aplikáciami prepojenými globálnymi komunikačnými sieťami a s dostupnosťou k veľkému množstvu rôznych cloudových služieb. O týchto možnostiach sme donedávna ani len netušili. Tieto služby, naviazané na chytré komunikačné zariadenia s chytrými aplikáciami, sa postupne stávajú prirodzenou voľbou pre našu hlasovú, textovú a multimediálnu komunikáciu s rodinou, priateľmi a celým okolitým svetom. Čoraz častejšie sa využívajú aj ako brána k narastajúcemu množstvu rozmanitých služieb zábavného, ale aj praktického a úžitkového charakteru.  Výrazným spôsobom dokážu efektívne pomôcť pri praktickom riešení mnohých každodenných situácií.

Nová generácia

Globálny vývoj v oblasti informačných technológií sprevádzaný masovým nástupom chytrých komunikačných zariadení v spoločnosti spôsobil, že prirodzeným spôsobom vyrastá mentálne úplne nová generácia ľudí, ktorá považuje chytré komunikačné zariadenia a aplikácie ako samozrejmú a prirodzenú súčasť svojej každodennej existencie. Vytvárajú nový spoločenský štandard a výrazne ovplyvnia aj životný štýl nasledujúcich generácií.  Pred výrobcami a expertmi na komunikačné technológie tu preto logicky vyvstáva otázka: Ovplyvnia tieto nové trendy aj komunikačné siete a informačné technológie využívané v podnikovom sektore? Odpoveď je jasná. Jednoznačne áno a navyše v oveľa závažnejších súvislostiach a dôsledkoch. Tu už časom môže ísť o udržanie sa na svojich pozíciách v konkurenčnom prostredí a v krajnom prípade aj doslova o holú existenciu.

Výrobný podnik či organizácia, ktorá podcení tieto trendy a v rozumnom čase nezvládne transformovať podnikovú komunikačnú infraštruktúru a prispôsobiť jej prevádzku nastupujúcim novými všeobecným trendom v oblasti informačných technológií, bude postupne odsúdená na neúspech. Strata produktivity, neefektívne služby na pokraji záujmu a postupný nezáujem nových zamestnancov o prácu v takomto podniku je to, čo hrozí týmto organizáciám.

Otvorená platforma

Spoločnosť Cisco Systems je známa tým, že už niekoľkokrát v minulosti dokázala vizionársky nasmerovať vývojové trendy v oblasti podnikových komunikačných sietí. Nie je to inak ani v súčasnosti. Aktuálne prináša kvalitatívne nové dizajnové riešenia pre podnikové komunikačné siete pod názvom Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA), ktoré reflektujú najnovšie trendy v oblasti informačných technológií.

Podstatou riešenia Cisco DNA sú principiálne nové dizajnové stratégie, ktoré z podnikovej komunikačnej infraštruktúry vytvárajú otvorenú softvérovú a aplikačnú platformu. Riešenie je založené na takzvaných softvérovo definovaných sieťach (SD Access). Pre podporu unikátnych funkcionalít navrhovaných pre prostredie Cisco DNA a softvérovo definovaných sietí vyvinula spoločnosť Cisco Systems inovovaný typový rad Switchov Catalyst 9000 Series, WiFi Access Pointov a Wireless Controllerov s úplne novými unikátnymi technickými a funkčnými vlastnosťami.

Aplikácie na mieru

Najdôležitejším dizajnovým prvkom Cisco DNA architektúry je však Cisco DNA Center Controller. DNA Center je komplexný sieťový riadiaci a analytický nástroj obsahujúci okrem nástrojov pre správu a monitoring IT infraštruktúry podniku aj unifikované rozhrania pre softvérovú automatizáciu procesov a integráciu s externými aplikačnými prostrediami.

Už vo svojom základe obsahuje vstavané softvérové nástroje, ktoré zásadným spôsobom eliminujú konfiguračnú náročnosť pri výstavbe a správe podnikovej komunikačnej infraštruktúry. Rokmi využívaný manuálny takzvaný „Command Line“ pre správu sieťových Cisco zariadení nenávratne odchádza do histórie a je nahradený modernou softvérovou automatizáciou konfiguračných procesov.

Revolučnou novinkou pre podnikový sektor v rámci Cisco DNA architektúry sú už spomínané aplikačné integrácie. Zahŕňajú možnosti vytvárania aplikácií šitých na mieru pre špecifické, funkčné a prevádzkové požiadavky podniku, ako aj integráciu s aplikáciami a službami dostupnými u externých cloudových poskytovateľov. Umožňujú to unifikované otvorené programovacie rozhrania, ktoré poskytuje DNA Center prostredníctvom softvérových adaptérov, API rozhraní, prípadne SDK nástrojov.

Konkurenčná výhoda

O vývoj týchto aplikácií sa samozrejme môže postarať aj priamo dodávateľ Cisco DNA riešenia. Môže pri tom využiť množstvo typových šablón a odladených SW utilít voľne dostupných na webových stránkach spoločnosti Cisco Systems. Zároveň sa tu otvárajú úplne nové možnosti pre doplnkové služby s vysokou pridanou hodnotou, hlavne pre softvérových dizajnérov a integrátorov podnikových SD Access komunikačných riešení na báze Cisco DNA.

Pochopenie biznis procesov podniku, návrh a implementácia doplnkových aplikácií pre ich podporu a zefektívnenie je to, čo budú očakávať podniky a organizácie od svojho dodávateľa podnikovej IT infraštruktúry. Takých dodávateľov komunikačných riešení a podniky, ktoré dokážu tieto príležitosti uchopiť a efektívne využiť, čaká nepochybne veľká konkurenčná výhoda. Spoločnosť Cisco Systems obom týmto skupinám už v súčasnosti poskytuje v rámci Cisco DNA architektúry moderné komunikačné technológie vo forme komunikačných zariadení novej generácie, príslušného softvérového vybavenia a množstva pripravených aplikácií. Navyše komunikačná infraštruktúra postavená na princípoch Cisco DNA môže byť výborným základom pri úspešnom zavádzaní digitalizácie podnikových procesov a pre zvládnutie transformácie podnikov v rámci nastupujúcej takzvanej štvrtej priemyselnej revolúcie označovanej ako Industry 4.0 .

Zobrazit Galériu

Peter Mihalovič, Konzultant riešení spoločnosti Dimension Data Slovakia

Všetky autorove články
technológie komunikacia siete Cisco DNA

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať