Oslepuje nás „kozmická gorila“? Mimozemské civilizácie možno nehľadáme správnym smerom

2

Experiment s ľuďmi prihrávajúcimi si loptu ukázal, že ak sa veľmi sústredili na počítanie prihrávok, viac ako polovica z nich si nevšimla, že po scéne prešla osoba maskovaná za gorilu. Podľa vedcov z Univerzity v Cádize (Španielsko) by sa nám mohlo niečo podobné stať, keď sa pokúšame objaviť inteligentné mimozemské signály. Tie sa možno prejavujú v podobách, ktoré uniknú nášmu vnímaniu, napr. ako neznáma temná hmota a energia.

V štúdii publikovanej v časopise Acta Astronautica sa neuropsychológovia Gabriel de la Torre a Manuel García pýtajú, či naozaj hľadáme v správnom smere.

„Keď premýšľame o iných inteligentných bytostiach, máme tendenciu vidieť ich optikou nášho vnímania a vedomia, my sme však obmedzovaní našou víziou sveta,“ hovorí de la Torre. Mali by sme uvažovať aj o iných možnostiach, napríklad o bytostiach v takých dimenziách, ktoré naša myseľ nemôže pochopiť, alebo o inteligencii založenej na temnej hmote alebo energetických formách, ktoré tvoria takmer 95 % vesmíru a ktoré len začíname objavovať.

Autori tvrdia, že naša vlastná neurofyziológia, psychológia a vedomie môžu zohrávať dôležitú úlohu pri hľadaní mimozemských civilizácií. V súvislosti s tým uskutočnili experiment so 137 ľuďmi, ktorí museli prezerať letecké fotografie a rozlišovať na nich umelé štruktúry (budovy, cesty atď.) od prírodných prvkov (hory, rieky...). Na jednom z obrázkov bola vložená malá postava, prestrojená za gorilu, a vedci zisťovali, či si ju účastníci všimnú. Výsledky boli podobné ako v teste s loptou.

Pred testom vedci položili účastníkom sériu otázok, zameraných na určenie ich kognitívneho štýlu (či sú intuitívnejší alebo racionálnejší). Ukázalo sa, že intuitívni jednotlivci identifikovali gorilu na fotografii viackrát ako tí, ktorí sú racionálnejší a metodickejší.

Autori štúdie takisto tvrdia, že by mohli existovať rôzne kategórie inteligentných civilizácií. Sami predstavujú klasifikáciu troch typov, založenú na piatich faktoroch: biológii, dĺžke života, psychosociálnych aspektoch, technologickom pokroku a distribúcii v priestore.

Príkladom civilizácie 1. typu je tá naša – môže dôjsť k jej vyhynutiu, ak bude nesprávne používať technológiu alebo planetárne zdroje, prípadne ak neprežije katastrofu. Civilizácia 2. typu je charakterizovaná dlhovekosťou svojich členov, ktorí ovládajú kvantovú a gravitačnú energiu, riadia priestor a čas a dokážu preskúmať galaxie.

Tretí typ inteligentnej civilizácie je najrozvinutejší. Tvorili by ju exotické bytosti s večným životom, schopné tvoriť v multidimenzionálnych priestoroch a absolútne ovládať temnú energiu a hmotu.

Zdroj: sciencedaily.com.

Redakcia

Všetky autorove články
test buducnost veda Science mozog vesmir Space inteligencia

2 komentáre

toto reakcia na: Oslepuje nás „kozmická gorila“? Mimozemské civilizácie možno nehľadáme správnym smerom

25.4.2018 19:04
mi je za novinka. To video je z 80 rokov?

Nech ta sila sprevadza reakcia na: Oslepuje nás „kozmická gorila“? Mimozemské civilizácie možno nehľadáme správnym smerom

25.4.2018 12:04
Tak

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať