SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B Advertisement

OpenLab zvyšuje kvalitu digitálneho vzdelávania na stredných školách

Tlačové správy
0

OpenLab je vzdelávací program pre školy, ktorý vznikol pod vedením odborníkov z top slovenských firiem. Má potenciál stať sa základom vo vzdelávaní pre vznik a rozvoj kvalitných digitálnych a mäkkých zručností, ktoré potrebujú budúci odborníci na technológie 21. storočia. Študenti počas pilotného OpenLabu vyvíjali hybridné aplikácie a hry, pričom so zapojenými firmami - partnermi OpenLabu - pracovali na reálnych projektoch. Najvyššia ambícia OpenLabu je stať sa súčasťou reformy vzdelávania na Slovensku.

Na základe úspešného pilotného ročníka sa OpenLab rozširuje ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie  (hybridné aplikácie, sieťové technológie, umelá inteligencia, virtuálna realita, embedované systémy, blockchain, vývoj online hier, webové technológie, kybernetická bezpečnosť, databázové systémy a ďalšie) na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Je založený na princípoch demokratickej spoločnosti a open source filozofie prebratej zo sveta IT.

OpenLab razí teóriu, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca aj prosperujúcej spoločnosti. Hovorí Grigor Ayrumyan, CEO spoločnosti WEZEO: “Ak chceme, aby sa na Slovensku niečo zmenilo k lepšiemu, v ideálnom prípade by mali ísť vedúce spoločnosti ostatným príkladom. Hlavným cieľom OpenLabu je rozšíriť jeho princípy na všetkých úrovniach škôl a pomôcť tak nastaviť svetový štandard vzdelávania v školstve, pričom motiváciou je celospoločenský rozvoj, učenie praxou a rozvíjanie talentu u mladých perspektívnych ľudí.”

Aké sú vízie OpenLabu na rok 2019?

V septembri je v pláne otvoriť tri OpenLaby na nových školách a v poradí už druhý OpenLab na pilotnej škole SPŠE Hálova v Bratislave. Momentálne je však kľúčové dohodnúť sa na spolupráci s technologickými garantmi pre jednotlivé OpenLaby. Výsledkom by mali byť 4 nové laby v Bratislave, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach, v ktorých by bolo aktívne zapojených vyše 80 študentov. V OpenLaboch študenti trávia 7 hodín týždenne - z toho 5 hodín počas školy a 2 hodiny strávia vo firme, ktorá s OpenLabom spolupracuje.

Ako OpenLab prebieha?

Každý OpenLab má svojho Lab Mastera - je to mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní ich míľnikov. Po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami a ich zadaniami tvoria už konkrétny projekt pre zákazníka. Pri práci so študentmi je aplikovaný princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy. Kladie sa tu veľký dôraz na samoštúdium - študenti trávia 80 % času samoštúdiom a tímovou prácou. 20 % teórie tu pre nich predstavuje iba odrazový mostík k zvyšným aktivitám.

Je možné zapojiť sa do OpenLabu?

Vzdelanie mladých ľudí je dlhodobou pozitívnou a návratnou investíciou. Aby sa vzdelanie stalo prioritou aj pre kompetentných lídrov našej krajiny, je potrebné prejaviť podporu tejto myšlienke a iniciatívam. Možností, ako podporiť OpenLab, je viacero. Ak ste odborníkom na konkrétnu technológiu, môžete sa stať technologickým garantom - odborníkom pre konkrétnu digitálnu oblasť. Technologický garant sa v úzkej spolupráci s LabMastrom podieľa na budovaní metodológie, definovaní projektov a smerovaní OpenLabu. Je v pravidelnom kontakte so študentmi a klientmi OpenLabu.

Ak máte vo vašej spoločnosti projekt, ktorý čaká na svoje vypracovanie, môžete sa stať klientom pre OpenLab - malo by ísť o časovo nenáročný projekt v rámci technického zamerania (napr. hybridná aplikácia, počítačová hra). Klient nie je strategicky závislý na projektových výsledkoch a mal by mať aj priestor na spoluprácu so študentmi.

OpenLab je možné podporiť sponzorským darom aj finančne, ak ste nadšenec pre program, ktorý môže aktívne prispieť k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku a podporiť rozširovanie OpenLab konceptu do ďalších škôl.

Konceptom OpenLab boli doposiaľ všetky oslovené školy nadšené. Aby mohli byť otvárané nové OpenLaby, OpenLab tím potrebuje nájsť zanietených partnerov, ktorí sa nadchnú pre zvyšovanie kvality vzdelávania.

 

OpenLab

Všetky autorove články
skolstvo vzdelavanie technológie projekt

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať