Made in Slovakia - Predstavujeme zaujímavé produkty, projekty a startupy

Technológie
0

IT PRODUKT:  Soitron Security Sensor

Ide o pasívnu bezpečnostnú sondu, fungujúcu na vlastnom hardvéri. Dokáže analyzovať bezpečnosť sieťovej prevádzky aj prenášaného obsahu a upozorní na možné riziká vo firemnej IT sieti. Umožňuje otestovať rôzne bezpečnostné produkty od viacerých výrobcov priamo v prostredí zákazníka a bez rizika výpadku existujúcej infraštruktúry. Zároveň vyhodnocuje aktuálny stav bezpečnosti firemnej infraštruktúry pomocou analýzy vstupov. Kvalifikovaní technici z nich následne vypracujú report opisujúci bezpečnostné incidenty a navrhnú nápravné opatrenia.

Toto bezpečnostné riešenie neponúka v režime 24/7 len report a komplexnú analýzu potenciálnych hrozieb v IT sieti, ale aj návrh ďalších krokov na ich odstránenie. Okrem poradenstva je veľmi výhodné aj to, že zákazník si môže počas jedného auditu otestovať riešenia viacerých dodávateľov priamo vo svojich priestoroch. Všetko v rámci komplexnej služby od dodávky, inštalácie a konfigurácie potrebného hardvéru, administráciu počas analytickej fázy až po záverečný report.  

Soitron Security Sensor od spoločnosti Soitron, s. r. o., bol jeden zo semifinalistov súťaže IT produkt roka 2018.

IT PROJEKT: Vytvorenie originálneho zmenového plánovania v dochádzkovom systéme cloudovej platformy TULIP

Tulip je unikátne slovenské cloudové riešenie, ktoré dnes používajú stovky firiem v 20 krajinách, prevažne v Európe, na riešenie evidencie dochádzky a digitalizáciu faktúr. Klient nemusí nič inštalovať, zamestnanci dostávajú prihlasovacie údaje do svojho konta, prípadne sa prihlasujú cez SSO. Nový zmenový plán je jedinečný v tom, že umožňuje lídrovi tímu efektívne plánovať alebo meniť zmeny, mať rýchly prehľad o tíme, zmenách či absenciách, a to všetko v prívetivom používateľskom rozhraní s moderným dizajnom. Zmenový plán poskytuje aj funkcie navyše, napríklad označovanie zamestnancov vlastnými tagmi, filtrovanie zamestnancov, prehľadnú farebnosť zmien (ranných, poobedňajších alebo večerných), ukladanie často používaných zmien, tzv. favorites, komfortné žiadanie prítomnosti priamo v shift pláne či rýchly plánovač dovoleniek. Samozrejme, zmenový plán kontroluje povinné prestávky a iné legislatívne nariadenia.

Tento systém je určený pre malé, stredné a veľké podniky s klasickým pracovným časom, ako aj pracovným časom na zmeny. Využíva sa už vo vyše 20 krajinách sveta.

Vytvorenie originálneho zmenového plánovania v dochádzkovom systéme cloudovej platformy TULIP z dielne TULIP Solutions, s. r. o., bolo semifinalistom súťaže IT projekt 2018.

STARTUP: eFFy

Finančné vzdelávanie pre mládež v podobe aplikácie eFFy predstavuje nástroj, ako motivovať deti na prácu a zodpovednosť. Využitím herných prvkov v úlohe vzdelávacích nástrojov udržiava ich pozornosť. Aplikácia eFFy rastie s používateľom a pomáha vzdelávať mladých ľudí takým spôsobom, aby mohli rozumne spravovať svoje peniaze. Navodzuje u nich uvedomenie si hodnoty peňazí a odstraňuje strach z používania informačných technológií vo finančnom svete. Deťom sa prihovára napríklad takto: „Peniažky, ktoré budeš získavať vykonávaním jednotlivých úloh, budeš, samozrejme, môcť aj míňať. Aby si nestratil prehľad o tom, ako úspešne spravuješ svoje ušetrené peniažky, vytvorila som pre teba základný prehľad, ktorý ti umožní sledovať tvoje hospodárenie, a to na dennej, týždennej alebo mesačnej báze.“

eFFy je jeden z úspešných členov Startup centra TUKE pod Univerzitným vedeckým parkom TECHNICOM.

 

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
Made in Slovakia startup produkt projekt

Pridať komentár