Inteligentné vykurovanie v inteligentnom byte

Technológie
0

Špeciálny projekt

Vykurovanie je vo väčšine domov či bytov energeticky najnáročnejší subsystém a jeho optimalizáciou sa v mnohých prípadoch dajú dosiahnuť značné úspory. Dodávatelia riešení pre inteligentné domy a byty majú v ponuke rôzne komponenty na reguláciu vykurovania, či už sú to radiátorové hlavice s možnosťou bezdrôtového pripojenia k riadiacemu systému, alebo rôzne druhy termostatov. A práve regulácia termostatickými a inteligentnými hlavicami bude námetom článku.

Ako to funguje

Termostatický alebo inteligentný diaľkovo ovládaný ventil má dve oddeliteľné konštrukčné časti. Samotný ventil je namontovaný medzi potrubím a radiátorom. Vyčnieva z neho pohyblivý valček, ktorého zasúvaním a vysúvaním sa ventil fyzicky zatvára a otvára. Na ventil sa nasadzuje hlavica s termostatom, prípadne riadiacou elektronikou, ktorá mechanicky zasúva a vysúva valček ventila. Preto pri výmene termostatickej hlavice za inteligentnú netreba vymieňať ventil, ale len hlavicu. Termostatický ventil funguje tak, že po dosiahnutí nastavenej teploty sa uzavrie prívod teplej vody do radiátora. Stupnica na ventile nie je v stupňoch Celzia, ale v rozsahu číslic 1 – 5, čo zodpovedá spravidla rozsahu teplôt 14 – 26 °C. Samozrejme, závisí to od veľkosti miestnosti, veľkosti radiátora a teploty vody. Inteligentný ventil navyše umožňuje naprogramovať časové intervaly, keď môže byť v byte nižšia teplota, pretože jeho obyvatelia sú v práci alebo škole.

Správne nastavené termostatické hlavice umožnia znížiť náklady na vykurovanie o 13 – 16 %. Inteligentné hlavice, či už samostatne naprogramované, alebo napojené na riadiaci systém inteligentného domu či bytu, umožnia dosiahnuť oveľa vyššie úspory, často až 30 %, pretože v čase, keď sa v byte nikto nenachádza, dokážu znížiť teplotu, a teda aj spotrebu tepla.

V bytovkách dosiahnete úsporu aj z iného dôvodu. Predstavte si situáciu, že v miestnosti susedného bytu, ktorá má spoločnú priečku s niektorou z vašich miestností, má sused nainštalovanú inteligentnú radiátorovú hlavicu, ktorá v čase od 8:00 do 14:00, keď u neho a ani u vás nie je nikto doma, zníži teplotu v miestnosti na 16 °C. Vo vašom byte je 22 °C, a keďže prestup tepla okrem iného závisí aj od rozdielu teplôt v príslušných priestoroch, teplo na temperovanie susedovho bytu dodáte a zaplatíte vy. Technicky sa stane to, že hlavica v susednom byte bude chcieť znížiť teplotu v miestnosti na 16 °C, ale to sa jej pravdepodobne ani nepodarí. Síce uzatvorí prívod teplej vody do radiátora, takže merač tepla na radiátore nezaznamená žiadnu spotrebu, ale v miestnosti bude v závislosti od teploty vo vašom byte a izolačnej schopnosti priečky teplota 17 – 18 °C.

Pokiaľ máte radiátory s klasickými termostatickými hlavicami so štandardizovaným uchytením, ich výmenu za inteligentné zvládnete aj svojpomocne. V opačnom prípade bude treba vymeniť celý ventil, čo už predpokladá vypustenie vody z vykurovacieho systému alebo jeho vetvy. To znamená, že väčšina z vás potrebovať pomoc skúseného remeselníka, ktorý hlavne v bytových domoch vie, ako na to. Mal by to byť špecialista na vykurovanie, pretože bude potrebné vyregulovať systém na základe výpočtov prietoku vody. Výmenu celého ventila odporúčame aj vtedy, ak ventily s klasickými hlavicami sú staršie.

Inteligentné vykurovanie

V čom je prínos inteligentnej regulácie kúrenia v porovnaní s klasickými hlavicami s nastaviteľným termostatom? V presnosti a možnosti predikcie. Pri termostatických hlaviciach je problém aj v tom, že snímanie teploty sa realizuje priamo v hlavici, ktorá je blízko radiátora. Drahšie inteligentné hlavice majú oddelený snímač teploty, ktorý je s hlavicou spojený bezdrôtovo.

Zdrojom úspor je aj predikcia. Predstavte si pomerne chladné jarné alebo jesenné ráno. Termostat v snahe dosiahnuť teplotu podľa nastavenej vykurovacej krivky zapne kúrenie. Zároveň však slnečné teplo začne rýchlo ohrievať vonkajší vzduch a steny a cez zasklené plochy aj miestnosti. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa kúrenie vypne, ale vplyvom zvýšenia vonkajšej teploty teplota v miestnosti ďalej stúpa. Inteligentný riadiaci systém s tým počíta a na základe predpovede počasia alebo merania intenzity slnečného svetla vypne kúrenie v izbách na južnej strane domu skôr. Aj samostatne fungujúce hlavice dokážu na základe objemovej kapacity miestnosti vypočítať, ako dlho treba kúriť na dosiahnutie požadovanej teploty.

Inteligentné riadenie vykurovania však rieši aj ďalší problém. Dobre vyregulovaná vykurovacia sústava musí rátať aj s prebytočnou energiou, ktorá sa vďaka regulácii prostredníctvom termostatických hlavíc vracia do kotla. V bežných vykurovacích systémoch sú regulačné členy čiže termostaty v radiátorových hlaviciach prepojené s termostatom v byte, prípadne termostatom na kotle len nepriamo, takže keď začne stúpať teplota vody v kotle, preruší sa jej ohrev. Ideálne by bolo, keby takéto teplo navyše nebolo ani vyprodukované. To sa dá dosiahnuť len priamym prepojením hlavíc s regulačným systémom kotla. Ak nastane situácia, že sa niekoľko radiátorových ventilov bude zatvárať, kotol dostane informáciu, aby prestal kúriť. A dostane ju priamo, nie sprostredkovane tým, že sa zvýši teplota vody.

Inteligentné hlavice z času na čas otvoria a zatvoria ventil aj v dočasne neobývanej miestnosti, kde je nastavená nižšia teplota, a keďže určité množstvo tepla do nej prestúpi z okolitých vykurovaných izieb, klasický termostatický ventil by bol stále zatvorený a časom by mohol „zatuhnúť“.

Na čo treba dať pozor

Ak máte elektrický či plynový kotol, prípadne moderný kotol na drevené pelety, teda kotol, v ktorom  možno v prípade potreby zastaviť ohrev, termostatické hlavice použiť môžete, ale musíte dodržať dôležitú zásadu. Spomínané typy kotlov sa regulujú pomocou centrálneho termostatu, ktorý v prípade potreby zapína alebo vypína horenie plynu či peliet, prípadne elektrický ohrev. Tento centrálny termostat je umiestnený niekde v byte, napríklad v hale či obývacej izbe. V tejto miestnosti však pri jednoduchých systémoch regulačný ventil na radiátore nemôže byť, inak by medzi regulačnými členmi dochádzalo k spätnej väzbe. Najväčší problém nastane, ak teplota nastavená na bytovom termostate bude vyššia než teplota nastavená na hlaviciach radiátorov. Vtedy sa teplota nastavená na bytovom termostate nedá dosiahnuť, pretože ventily v radiátoroch sa zatvoria skôr. Teplota vody v kotle stúpne až na úroveň, keď zopne termostat kotla. Zbytočne ohriata voda v kotle následne bez úžitku vychladne. Nepríjemná je aj situácia, ak sa miestnosť, kde je bytový termostat, vykúri na nastavenú teplotu, ale v iných miestnostiach s radiátorovými hlavicami je teplota nižšia. Vtedy hlavice nebudú mať žiadnu funkciu, pretože centrálny termostat už zastavil ohrev.  

Kedy hlavice nemôžete použiť

Termostatické alebo inteligentné, diaľkovo riadené radiátorové hlavice nemôžete použiť vždy a všade. Pokiaľ máte radiátory napojené na centrálny prívod teplej vody v bytovke, môžete inteligentnú hlavicu nainštalovať na každý radiátor a pre celý byt, prípadne každú miestnosť alebo zónu nastaviť požadovanú teplotu, automatika zariadi všetko potrebné. Ak bol pri inštalácii termostatických hlavíc systém vyregulovaný odborníkom, môžete takéto hlavice bez obáv vymeniť za inteligentné, prípadne diaľkovo ovládané hlavice.

Zložitejšia je situácia v rodinných domoch vykurovaných klasickým kotlom na pevné palivo. Predstavte si situáciu, že vymeníte všetky ventily na radiátoroch za termostatické. V sobotu ráno zakúrite, všade bude príjemne teplo, ale popoludní sa vonku výrazne oteplí a všetky termostatické hlavice uzatvoria prívod vody do radiátorov. Čo sa bude v takom prípade diať s kotlom? Jediné, čo môže jeho interný regulátor urobiť, je uzavrieť prívod vzduchu, čím sa horenie spomalí. No keďže voda, ktorá normálne cirkuluje cez radiátory, pri uzavretých ventiloch cirkulovať nemôže, voda v kotle sa ohreje na teplotu blízku bodu varu a bude musieť zasiahnuť havarijný mechanizmus, ktorý otvorením prívodu vody z vodovodu do dochladzovacieho výmenníka kotol ochladí. To vtedy, ak kotol takýto mechanizmus má. V opačnom prípade si ľahko domyslíte, čo spôsobí tlak pary. Termostatické hlavice na radiátory sa nesmú použiť na radiátory v systéme s kotlom na pevné palivo bez možnosti zastavenia horenia. Za predpokladu, že ostatné radiátory budú otvorené, môžete použiť maximálne jeden či dva termostatické ventily na menších radiátoroch, napríklad v kuchyni, kde počas varenia je vhodné kúrenie radiátorom obmedziť.

Vaše kúrenie je skoro vždy na elektrinu

Nezmysel, povedia si mnohí z vás. Ja mám predsa plynový kotol alebo kotol na pevné palivo. To je pravda, ale bude fungovať bez elektriny? Väčšinou NEBUDE! Každý plynový kotol má elektromagnetické ventily a obehové čerpadlo, preto je pripojený k elektrickej sieti a bez nej nekúri. A obehové čerpadlo poháňané elektrinou má aj väčšina vykurovacích sústav s kotlom na pevné palivo. Kotly na drevené pelety majú elektricky poháňaný dávkovací mechanizmus a ventilátor vháňajúci vzduch do priestoru horenia. Bez elektriny sa zaobíde jedine klasický kotol na drevo či uhlie, ak je rozvod teplej vody navrhnutý tak, aby fungoval bez obehového čerpadla samotiažou na princípe rozdielu hustoty teplej a studenej vody. Ak máte obehové čerpadlo a potrubia, ktoré neumožňujú, aby aspoň časť okruhu fungovala samotiažou, musia v prípade rozkúreného kotla pri prerušení dodávky elektriny nabehnúť núdzové mechanizmy, aby sa zabránilo jeho prehriatiu. Oveľa jednoduchšie je zabezpečiť napájanie záložným zdrojom. Preto pri modernizácii vykurovania nezabudnite na tento dôležitý komponent.

Resumé

V porovnaní s ostatnými subsystémami inteligentného bytu je výmena radiátorových hlavíc jedna z najvýhodnejších investícií. Doba návratnosti investície do regulácie vykurovania sa pohybuje v závislosti od konkrétnych okolností medzi jednou až štyrmi vykurovacími sezónami.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
vykurovanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať