Inteligentné verejné osvetlenie

0
Hi-tech doprava Dopravu budúcnosti a verejné osvetlenie spája oveľa viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dnešné technológie umožňujú využívať mestské lampy nielen v noci a nielen na svietenie – zo všadeprítomných stĺpov sa môže stať „nervová sieť“ inteligentného mesta.   Rozšírenie elektromobility v mestách závisí od troch pilierov – zníženia ceny vozidiel, zabezpečenia služieb požičiavania elektromobilov (car sharing) a posilnenia distribučnej sústavy elektrickej energie. Na prvom z nich sa usilovne pracuje – napríklad spoločnosť Tesla sa masovou výrobou batérií snaží znížiť ich cenu, čo by malo efekt aj na výslednú cenu elektrických automobilov. Ostatné dva piliere už netreba vymýšľať – dostupné sú už dnes. Internet lámp Ich základom môže byť riadiaca jednotka LED svietidla, obohatená o prvky vytvárajúce komunikačnú infraštruktúru pre internet vecí. Prirodzené prostredie pre takéto moduly sú lampy mestského verejného osvetlenia. Okrem vzdialenej správy osvetlenia, zabezpečenej miestnej komunikácie pre senzory internetu vecí a služieb internetu vecí pre občanov poskytuje modul aj distribuovaný výpočtový výkon (fog computing) alebo bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu prostredníctvom technológií Wi-Fi a bluetooth 4.0. Vzniká tak prístup k neobmedzeným možnostiam sveta internetu vecí, pomocou ktorého možno podporiť i rozvoj elektromobility v mestách. Tej by pomohla napríklad možnosť využívať elektrické autá bez toho, aby si ich ľudia museli kupovať. Základom takéhoto car-sharingu je znalosť pozície vozidla, aktuálneho stavu batérie, plánovaného presunu z bodu A do bodu B u nasledujúceho používateľa auta, možností dobíjacích staníc a podobne. Základné informácie sú nevyhnutné – nemá totiž zmysel ponúkať záujemcovi elektromobil, ktorého batéria nemá dostatočnú kapacitu na presun na iné miesto pri určitom stave aktuálnej dopravy v meste. Bez pripojenia a GPS Keby boli LED svetlá s modulmi IoT rozmiestnené na všetkých stĺpoch verejného osvetlenia, vznikne ...
high-tech inteligentne osvetlenie doprava

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať