IT Pro: OpenDaylight a FD.io pre open source SDN

0

Software-defined networking (SDN) alebo softvérovo definované siete už nie sú žiadna novinka. V tomto článku sa v krátkosti pozrieme na to, čo je cieľom SDN a ako môžeme využiť existujúci open source softvér v rámci riešení SDN.

Čo je cieľom SDN
Hlavný cieľ softvérovo definovaných sietí je (čiastočné) oddelenie riadiacej vrstvy (Control plane) od sieťovej infraštruktúry (Data/Forwarding plane). Čiže preniesť zodpovednosť za riadenie a konfiguráciu sieťových prvkov na centrálny komponent, nazývaný SDN kontrolér. V tradičných architektúrach je riadiaca vrstva priamou súčasťou infraštruktúry, a teda je distribuovaná na všetkých zariadeniach. Vďaka oddeleniu týchto vrstiev v architektúre SDN sa:

- zjednoduší a zrýchli riadenie sieťovej infraštruktúry, keďže netreba spravovať každé zariadenie samostatne
- umožní centrálne riadenie siete na základe rôznych požiadaviek
- zlepší viditeľnosť a monitorovanie sieťovej infraštruktúry

SDN != kontrolér
Na nasledujúcom diagrame je kontrolér znázornený nad sieťovou infraštruktúrou, ktorú riadi cez rozhrania zariadení, tzv. southbound APIs. Nad kontrolérom sú však ešte aplikácie, ktoré implementujú už konkrétne požiadavky na riadenie siete. V praxi môžu byť tieto aplikácie priamo súčasťou kontroléra alebo bežať nad ním a komunikovať cez rozhranie, ktoré pre nich poskytuje tzv. northbound APIs. Posledný prvok, ktorý uzatvára cyklus SDN je analytický prvok. Ten dokáže poskytovať spätnú väzbu aplikáciám na základe monitorovania aktivity sieťovej infraštruktúry a zefektívniť tým jej riadenie.

Vďaka všetkým týmto prvkom (alebo ich podmnožine) možno dosiahnuť sieť riadenú softvérom.

Cyklus SDN

OpenDaylight
OpenDaylight (ODL) je open source projekt, ktorý poskytuje platformu na vývoj kontrolérov SDN. Vznikol okolo roku 2013 a podieľa sa na ňom množstvo medzinárodných spoločností, ako je CISCO, Brocade, Ericsson, Intel, ako aj slovenská spoločnosť Pantheon Technologies, ktorá sa od začiatku vo veľkej miere podieľala na vývoji. Rôzne spoločnosti, ako sú aj internetoví poskytovatelia, používajú OpenDaylight na riešenie množstva problémov pri poskytovaní služieb novej generácie.

Komplexné problémy a konfigurácie sieťovej infraštruktúry možno zjednodušiť použitím abstrakcie, ktorá je typická pre danú doménu. Takže operátor alebo aplikácia SDN nemusí rozumieť jednotlivým sieťovým protokolom, konfiguráciám a ich použitiu, ale stačí, aby dokázal svoj úmysel vyjadriť v danej abstrakcii. Napríklad operátor iba definuje, ktoré skupiny používateľov môžu medzi sebou komunikovať bez toho, aby musel konfigurovať jednotlivé sieťové zariadenia. O konfiguráciu sieťových prvkov sa už postará kontrolér SDN, ktorý ju môže dynamicky meniť podľa toho, kde sa používateľ nachádza.

OpenDaylight umožňuje a uľahčuje zavádzanie takýchto abstrakcií a takisto poskytuje implementáciu viacerých protokolov, cez ktoré následne riadi zariadenia, napr. NETCONF, OpenFlow alebo SNMP.

NFV (Network Function Virtualization)
Jednoducho povedané, NFV je virtualizácia sieťových zariadení a ich funkcií v rámci sieťovej infraštruktúry. Tento prístup sa snaží nahradiť hardvér za softvér, ktorý bude poskytovať rovnaké funkcie, ale bude bežať na bežnom serveri. Napríklad namiesto množstva špecializovaných fyzických zariadení, ako sú routery, firewall alebo deep packet inspection, budeme mať iba fyzický server, na ktorom budú tieto zariadenia bežať ako softvér vo virtuálnych strojoch.

Hlavnou motiváciou za NFV je zjednotenie hardvéru v rámci sieťovej infraštruktúry a následné zníženie nákladov na jej prevádzku. Ďalší výrazný posun predstavujú aj lepšie možnosti orchestrácie sieťových funkcií, čím nepriamo zapadá do architektúry SDN.

FD.io
The Fast Data Project (FD.io) je ďalší open source projekt na poli SDN. Tento projekt však nemá za úlohu siete kontrolovať, ale prináša virtualizáciu sieťových zariadení do sieťovej infraštruktúry. FD.io obsahuje platformu VPP (Vector Packet Processing), ktorá poskytuje možnosti na vývoj virtualizovaných sieťových zariadení.

VPP umožňuje implementáciu množstva sieťových zariadení, ako je router, switch alebo load balancer. Pôvodne bola vyvinutá spoločnosťou CISCO, ktorá ju zverejnila ako open source v roku 2015. Táto platforma aktuálne poskytuje najvýkonnejší open source softvér na implementáciu sieťových funkcií a je ideálnym nástrojom pri zavádzaní riešení SDN. Navyše podporuje integráciu s kontrolérmi SDN, keďže implementuje štandardizovaný protokol NETCONF.

1 + 1 = FRINX
Frinx je startup, ktorý si uvedomuje silu ODL a FD.io a poskytuje podporu týmto platformám, ako aj zákazníkom, ktorí vyžadujú stabilné sieťové riešenia, založené na overených open source projektoch.

Bližšie predstavenie spoločnosti Frinx sa nachádza v predchádzajúcom článku: www.pcrevue.sk

 

Zobrazit Galériu

Martin Šuňal (FRINX, s. r. o.), Maroš Maršálek (FRINX, s. r. o.)

Všetky autorove články
startup OpenDaylight FRINX

Pridať komentár