GPT-3 v spojení s cloudom dokáže robiť podcasty, programovať, písať blogy či účtovať

0

Kým predchádzajúce desaťročie prinieslo významný pokrok v aplikáciách UI zameraných na videnie, a to od vyhľadávania obrázkov na webe až po systémy počítačového videnia na analýzu lekárskych snímok, v 20. rokoch pôjde o zásadný pokrok v úlohách UI založených na jazyku. Naznačuje to aj vyspelý textový generátor GPT-3, vyvinutý spoločnosťou OpenAI.

Kým predchádzajúce modely spracovania jazykov využívali manuálne programovanie (na syntax a syntaktickú analýzu) a štatistické techniky, v poslednom desaťročí sa využívajú čoraz častejšie neurónové siete, ktoré si vyžadujú oveľa menej rutinného označovania údajov. Systém GPT sa viac spolieha na transformer – mechanizmus pozornosti, ktorý sa učí kontextové vzťahy medzi slovami v texte. Už beta verzia GPT-3 bola schopná produkovať poviedky, piesne, tlačové správy, technické príručky.

No GPT-3 zďaleka nie je dokonalý nástroj, niekedy vytvára nezmyselné texty či odpovede poznačené predpojatosťou. Treba na ňom vykonať ešte veľa práce, ale ukazuje, že nová etapa umelej inteligencie je pred nami. V súčasnosti na vlastných verziách takýchto pokročilých systémov pracujú spoločnosti ako Microsoft, Google, Alibaba a Facebook. Tieto nástroje sú trénované v cloude a sú prístupné iba prostredníctvom cloudového aplikačného programovacieho rozhrania (API).  loudové AI služby umožnia vývoj novej triedy podnikových aplikácií, ktoré sú kreatívnejšie a zefektívnia mnohé obchodné aktivity.

XIAOMI_102020

Analýza harvardských výskumníkov naznačuje, že špičkové obchodné aplikácie zajtrajška budú spadať najmenej do troch širokých kreatívnych kategórií, ktoré sú spojené s porozumením jazyka: písanie, programovanie a zdôvodňovanie. GPT-3 preukázal ohromujúcu schopnosť písať zmysluplný text na základe niekoľkých jednoduchých zadaní. Jeden z testujúcich ho napríklad použil na vytvorenie blogu o bitcoine, dokázal však aj tvoriť nové podcasty, generovať e-mailové a reklamné kampane, dokonca aj prevádzať prirodzený jazyk na programovací.

Iný betatester ukázal, že GPT-3 umožňuje ľuďom bez účtovníckych schopností generovať finančné výkazy. V budúcnosti by sa použitie transformerov poháňaných cloudom mohlo stať metadisciplínou uplatniteľnou vo vedách o manažmente, dátových vedách a fyzikálnych a biologických vedách. Cloud v spojení s GPT-3 by umožnil, aby aplikácie a riešenia pre zákazníkov vytváral netechnický personál používajúci namiesto programovacích jazykov prirodzený jazyk.

Vo svetle týchto prichádzajúcich zmien nebudú musieť spoločnosti prehodnotiť nielen IT zdroje, ale aj ľudské zdroje. Niektoré úlohy bude možné automatizovať, čím sa technickým i netechnickým pracovníkom uvoľnia ruky na rýchlejšie inovácie. Ponúka sa tak väčšia šanca na zvýšenie a zosilnenie ľudskej produktivity a vynaliezavosti. Teraz je čas pripraviť sa na zmeny. Budúca generácia podnikových aplikácií nebude fungovať na starších systémoch a spoločnosti budú musieť prechádzať do cloudu razantnejšie ako v súčasnosti.

Zdroj: hbr.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať