Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Čo dokáže 4D tlač

0
V apríli 2013 usporiadal Skylar Tibbits, zakladateľ laboratória MIT Self-Assembly Lab, konferenciu TEDx, kde predstavil nový koncept procesu 3D tlače, ktorý prvýkrát zaviedol do tejto technológie štvrtý rozmer. Vysvetlil, že tlač 4D je ako pridanie novej funkcie k materiálu, ktorý by sa použil na 3D tlač, čiže ide o schopnosť materiálu postupom času zmeniť svoj tvar sám, bez zásahu človeka. Presnejšie povedané, zmeny nastanú vplyvom vonkajších faktorov, ako sú svetlo, teplo, vibrácie atď. Samozrejme, hmota na tlačenie musí obsahovať kompozitné materiály, vlákna s tvarovou pamäťou. Umenie práce s polymérovými vláknami spočíva najmä v navrhnutí ich správnej architektúry, polohy, orientácie a zohľadnení ďalších kľúčových faktorov tak, aby sa dokázali poskladať, vytvoriť želaný tvar. Netreba azda ani hovoriť o budúcnosti využitia tejto atraktívnej technológie. Ako funguje 4D tlač? Myšlienka samozostaviteľných materiálov nie je nová. Príroda využíva tento princíp na molekulárnej úrovni, kde molekuly tvoria zložité štruktúry bez zásahu človeka. Keď je teda možné, aby sa mikroštruktúry zostavovali a pohybovali samy osebe, prečo by to nemalo ísť aj pri väčších 3D tlačených objektoch? Zatiaľ čo 3D tlač vytvára objekty, ktoré si zachovávajú pevný tvar, objekt vytlačený v 4D mení nielen svoj tvar, ale aj farbu, veľkosť či spôsob, ako sa pohybuje. Využíva materiály známe ako „inteligentné“, ktoré boli naprogramované na zmenu tvaru pod vplyvom vonkajšieho faktora, najčastejšie teploty, tak ako sa počítač riadi kódom. Kód vložený v materiáli poskytuje pokyny pre 3D tlačenú časť a tá po spustení aktivačných faktorov vykoná to, na čo je naprogramovaná.  Výskum 4D tlače v laboratóriu Self-Assembly Lab na MIT 4D materiály a technológie 4D materiály nie sú také rozmanité ako aditívne výrobné materiály, pretože táto technológia je stále v plienkach. Máme napríklad k dispozícii pamäťové polyméry, čo sú materiály, ktoré dokážu vytvoriť naprogramovaný tvar, udržať ho určitý čas a pô ... Zobrazit Galériu

Jana Matejíčková

Všetky autorove články
4D tlač

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať