Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Čo by sa podľa expertov malo v oblasti umelej inteligencie udiať v roku 2019

Informatizácia
0

Prinášame vám stručný prehľad toho, k akému vývoju by podľa odborníkov na umelú inteligenciu malo dôjsť v tejto oblasti v roku 2019.

Podľa startupu Dialpad zameraného na AI, ktorý vytvorili pôvodní zakladatelia služby Google Voice, humbug okolo robotických asistentov, ktorí môžu telefonovať namiesto vás, je predčasný. Roboty sa síce v tomto roku pokúsia syntetizovať ľudský hlas, ale fungovať to bude zatiaľ len v niekoľkých oblastiach. Syntéza reči, technológia prevodu textu na reč, nebude schopná viesť rozhovor okrem niektorých špecifických oblastí ešte aspoň niekoľko ďalších rokov.

Dan Sommers, riaditeľ divízie Market Intelligence spoločnosti Qlik, sa na to pozerá z inej perspektívy. Umelá inteligencia ešte nie je pripravená nahradiť ľudskú pracovnú silu vo všetkých oblastiach, ale v mnohých odvetviach sa stáva neoceniteľným nástrojom. V roku 2019 sa bude vyvíjať tak, aby pomáhala človeku. Ale zatiaľ viac pracovných miest vytvorí, ako ich vezme. Eliminovať bude najmä manuálne pracovné procesy. Pomôcť však môže aj pri čítaní dát, ich skúmaní a kritickej analýze.

Eyal Gura, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Zebra-Med, startupu zameraného na využitie AI v lekárstve, si myslí, že v roku 2019 sa trh začne normalizovať a zrno (skutočne fungujúca AI) sa oddelí od plevy (AI, okolo ktorej je len zbytočný humbug). Priestor sa vyčistí od spoločností, ktoré AI používajú iba ako buzzword, pretože priemysel si uvedomuje, že potrebné sú začínajúce firmy, ktoré majú skutočné produkty, obchodné modely a dostatok financií. Tento trend sa ešte rozšíri v rokoch 2020 – 2021.

Rana el Kaliouby, generálna riaditeľka a spoluzakladateľka spoločnosti Affectiva, sa nazdáva, že rok 2019 bude rokom novej „spoločenskej zmluvy“ medzi ľuďmi a AI, keďže AI bude preberať stále viac úloh, ktoré tradične vykonávali ľudia. Náš vzťah k technológii sa mení postupne, ako čoraz častejšie komunikujeme s virtuálnymi asistentmi, ako je Siri či Alexa, doma, ale aj spolupracujeme s AI v odvetviach, ako je zdravotníctvo, automobilový priemysel, reklama a pod. Centrom tejto spoločenskej zmluvy musí byť vzájomná dôvera. Len vtedy budú mať AI a ľudia produktívne vzťahy. Na vybudovanie vzájomnej dôvery je však dôležité, aby AI bola schopná porozumieť všetkému ľudskému vrátane emócií, poznávania a pod. a zodpovedajúcim spôsobom aj reagovať, prejavujúc pochopenie a empatiu.

Čím viac úloh AI preberie na pracovisku, tým viac sa bude posudzovať nielen jej IQ, ale aj EQ – emocionálna inteligencia. Schopnosť vnímať a rozumieť všetkému ľudskému je jedno z kritérií pri rozhodovaní o tom, ktoré riešenie AI zvolí firma pre svoje pracovisko, ale aj pri rozhodovaní spotrebiteľov o tom, ktorý systém s virtuálnym asistentom alebo inteligentný reproduktor umiestnia do svojich domovov.

A napokon Michele Goetz z Forrestera vo svojom blogovom príspevku predpovedá, že v roku 2019 sa budú firmy zaoberať pragmatickou stránkou AI. Už začínajú rozpoznávať, čo je a čo nie je AI, čo môže a čo nemôže robiť. Firmy zamerajú svoju pozornosť na kreatívne prístupy k budovaniu a využívaniu schopností AI, zapoja ju do podnikových procesov a začnú vytvárať mechanizmy na pochopenie toho, prečo AI koná tak, ako koná.

Zdroj: thenextweb.com

redakcia

Všetky autorove články
umela inteligencia 2019 vývoj

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať