CRI 2.0: Slovensko je stále v rannej fáze budovania odolnosti voči kybernetickým hrozbám

Technológie
2

Inštitút pre politické štúdie Potomac (PIPS) a GLOBSEC Policy Institute vydali najnovšiu štúdiu v sérii národných správ hodnotiacich národné pripravenosti na kybernetické riziká na základe metodiky Cyber Readiness Index 2.0 (CRI). Táto správa poskytuje doposiaľ najpodrobnejšiu analýzu súčasného stavu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a jeho úsilia o posilnenie bezpečnosti a odolnosti krajiny voči vznikajúcim kybernetickým hrozbám.

S hodnotením Slovenska sa metodika CRI 2.0 použitá v spoločnom projekte PIPS-u a GLOBSEC-u aplikovala na krajinu strednej a východnej Európy po prvý raz. „Sme radi, že sme v tomto regióne mali partnera ako GLOBSEC, ktorý vyvinul profil indexu kybernetickej pripravenosti pre Slovensko. Keďže je Slovensko strategickým členom EÚ, NATO a Vyšehradskej skupiny a má kritické miesto v strednej a východnej Európe, považujem túto štúdiu za nesmierne dôležitú. Dúfame, že ako prvý profil vo Vyšehradskej skupine pripraví cestu pre ďalšie krajiny v regióne tak, aby pochopili význam takejto analýzy,“ uviedla Melissa Hathaway, vedúca autorka CRI. 

Podľa hodnotenia CRI 2.0 je Slovensko stále v ranej fáze budovania cesty ku kybernetickej odolnosti a pripravenosti. S cieľom urýchlenia rozvoja Slovenska, jeho konektivity a rastu digitálnej ekonomiky naštartovala Slovenská vláda dôležité politické a ekonomické reformy v začiatkoch prvého desaťročia 21. storočia a už v roku 2008 uznala potrebu stať sa kyberneticky pripravenou. Výzva na prijatie opatrení zo strany NATO a EÚ na riešenie problému národnej bezpečnosti a ekonomických rizík prameniacich z kybernetickej neistoty ďalej potvrdili zameranie Slovenska na kybernetickú obranu. 

Výzvou však je, že tieto dva ciele - digitálny rast a národná kybernetická bezpečnosť - stále vykonávajú samostatné subjekty. Digitalizáciu krajiny a digitálne ekonomické priority (zosúladenie Slovenska s jednotným digitálnym trhom EÚ) vedie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zatiaľ čo priority kybernetickej odolnosti a kybernetickej obrany krajiny riadi Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Slovensko musí lepšie zosúladiť svoje iniciatívy s cieľom splniť očakávania medzinárodných inštitúcií a slovenskej podnikateľskej komunity a presadzovať aspekty kybernetickej bezpečnosti a odolnosti ako súčasť celkového procesu plánovania krajiny. 

Správa CRI 2.0 pre Slovensko tiež identifikuje oblasti, v ktorých môžu politickí činitelia zmeniť alebo zdokonaliť súčasnú pozíciu krajiny prostredníctvom využívania alebo aktualizácie zákonov, politík, noriem, trhových nástrojov, a implementácie ďalších iniciatív. Správa bola financovaná Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a zahŕňa rozhovory s predstaviteľmi slovenskej vlády a ďalšími odborníkmi z EÚ a NATO. „Budovanie primeranej úrovne kybernetickej bezpečnosti na národnej úrovni je dlhodobý a systematický proces. Uvedomujeme si to na úrade, a preto je naša stratégia kybernetickej bezpečnosti založená na vytváraní a rozvoji personálnych kapacít, systematickom zvyšovaní povedomia a evolučných zmenách v riadení IT a vo verejnej správe," dodáva podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. 

CRI 2.0 využíva viac ako sedemdesiat jedinečných ukazovateľov v siedmich základných prvkoch na rozlíšenie operatívnych činností a identifikáciu oblastí na zlepšenie v nasledovných kategóriách: národná stratégia, schopnosť reakcie, e-kriminalita a vymožiteľnosť práva, výmena informácií, investície do výskumu a vývoja, diplomacia a obchodu, a obrany a krízový manažment. 

Podľa metodiky CRI 2.0 už bolo posudzované Francúzsko, Nemecko, India, Taliansko, Japonsko, Maroko, Holandsko, Saudská Arábia, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty. Všetky tieto reporty sú k dispozícii na stiahnutie:  www.potomacinstitute.org/academic-centers/cyber-readiness-index 

„Sme veľmi radi, že sme na tomto dôležitom projekte spojili s tímom CRI v PIPS-e. Pre Slovensko musí byť kybernetická bezpečnosť prioritou. Táto štúdia sa stala najrozsiahlejším mapovaním kybernetickej pripravenosti, ktoré sa v krajine doteraz vykonalo. Cieľom spoločnosti GLOBSEC je od jej vzniku poskytovať lepšie pochopenie globálnych bezpečnostných hrozieb a ich dôsledkov pre spoločnosť a jej riadenie. Profil krajiny CRI 2.0 pre Slovensko to robí,“ uviedol prezident GLOBSECu Róbert Vass. 

GLOBSEC

Všetky autorove články
kybernetika bezpečnosť

2 komentáre

my ze niesme odolny voci kybernetickym hrozbam? reakcia na: CRI 2.0: Slovensko je stále v rannej fáze budovania odolnosti voči kybernetickým hrozbám

3.5.2019 10:05
Vsak nikde na urade ziadne prepojene systemy nemaju, vsade od vas chcu nejake papiere a formulare takze mne slovensko pride kyberneticky neohrozitelne. Sak sa tu ani neni kam naburat okdem NBU kde je ale uz aj tak heslo verejne zname a papier sa hacknut neda :)
Reagovať

jó tak my Češi to chápem reakcia na: CRI 2.0: Slovensko je stále v rannej fáze budovania odolnosti voči kybernetickým hrozbám

1.5.2019 16:05
jó tak my Češi to chápem, Slováci nemaj kde ukrást technologie jako my na uloz.to nebo tak A pak sme tady v klání NATO údejně druhí v soutěži po Francouzech, ale to jen proto, že sme prvotřídní zlodeji, kdepak bychom vzaly know how, že jo...
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať