Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

COVID-19: Elektronický náramok možno dokáže odhaliť príznaky dýchacích problémov

0

Štúdia, ktorú uskutočňuje austrálska Central Queensland University, skúma, či náramok na sledovanie fitnes a zdravia, ktorý uviedol startup WHOOP, môže odhaliť zmeny v dýchaní jeho nositeľa v súvislosti s ochorením covid-19. Výskumníci využívajú pri tom údaje zozbierané od stoviek dobrovoľníkov. Zariadenie sa zameriava na stanovenie rýchlosti dýchania počas spánku, z čoho odvodzuje kvalitu spánku používateľa.

Štúdia preukázala, že WHOOP patrí k najpresnejším nástrojom na meranie rýchlosti dýchania bez invazívnych postupov, čo viedlo vedcov k hypotéze, že by mohol byť užitočný ako systém včasného varovania na zisťovanie príznakov abnormálneho respiračného správania pri covid-19 prv, ako sú tieto príznaky zistiteľné inými prostriedkami.

Tím WHOOP tvrdí, že rýchlosť dýchania hlásená jeho hardvérom sa len veľmi zriedkavo odchyľuje od individuálnej základnej línie a má to obyčajne dve príčiny: environmentálne faktory (nezvyčajne vysoké teploty alebo významné rozdiely v koncentrácii kyslíka) alebo dianie v tele, ako je infekcia dolných dýchacích ciest.

Pre covid-19 je špecifická infekcia dolných dýchacích ciest na rozdiel od chrípky alebo prechladnutia, čo sú problémy horných dýchacích ciest. A keďže WHOOP je navrhnutý tak, aby hľadal odchýlky ako znak nebezpečenstva, mohol by zaznamenať zmeny vo frekvencii dýchania skôr, ako si jedinec uvedomí významnejšiu dýchavičnosť. Zatiaľ však ide len o hypotézu, ktorú treba ešte podložiť údajmi. Tím hovorí, že by to malo trvať približne šesť týždňov.

Zdroj: techcrunch.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
korona covid zdravie veda vyskum bezpečnosť

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať