Ako v prehliadači Firefox nastaviť viacriadkové ušká stránok?

0
Prehliadač Firefox podobne ako všetka jeho konkurencia umožňuje otvárať webové stránky v samostatných záložkách, teda na špecifických uškách na paneli, medzi ktorými sa možno prepínať. Firefox tento systém pred mnohými rokmi spopularizoval a dnes tento koncept považujeme za úplne samozrejmý. Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí otvárajú v prehliadači desiatky takýchto záložiek naraz, obvyklý problém je, že na ne dôjde horizontálne miesto. Chrome alebo Opera to (ne)riešia tak, že ušká robia stále menšími a menšími, až sú napokon len vertikálnou čiarkou, na ktorej vôbec nemožno spoznať, akú stránku reprezentujú. Firefox ušká ponechá v relatívne použiteľnej šírke a v momente, ako sa na ne minie miesto, zobrazí posuvník, ktorý umožňuje panelom vodorovne rolovať. Viacriadkové zobrazenie záložiek/ušiek stránok Túto problematiku však možno koncepčne riešiť v mnohých ohľadoch aj oveľa efektívnejšie, a to tak, že povolíme zobrazenia záložiek/ušiek stránok vo viacerých riadkoch. Ak teda dôjde novým záložkám na paneli horizontálne miesto, ďalšie vytvoria nový riadok a začnú znova zľava.  V rámci Firefoxu podobne ako v Chrome či iných prehliadačoch dnes toto správanie nemožno v základe aktivovať. V minulosti sa to vo Firefoxe dalo pomocou doplnkov, pričom najznámejší bol jednoznačne Tab Mix Plus. S prechodom tohto prehliadača na nový paralelný CSS engine, známy ako Quantum CSS/Stylo, však Firefox od verzie 57 tieto staré a veľmi mocné rozšírenia nepodporuje a namiesto toho už len ponúka podobne ako konkurencia možnosť inštalácie odľahčených WebExtensions. Nie je to však koniec sveta a používatelia majú stále možnosť viacriadkové zobrazenie záložiek svojpomocne vytvoriť. Aj keď na to neexistuje žiadne menu v nastavení a ani žiadny doplnok, Firefox otvoril dvere pre pokročilé nastavenia svojho rozhrania pomocou používateľských CSS štýlov a konfigurácií.  Na ich použitie nemusíte byť expert, ktorý ich dokáže vytvoriť. Môžete použiť tie, ktoré vyvinuli rôzni vývojári a zadarmo i ... Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články
internet web online Digital dáta

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať