Agorateka Slovakia - portál zastrešujúci legálny online obsah na Slovensku

Tlačové správy
0

Legálny on-line obsah na Slovensku, teda  filmy, hudba,  televízne programy, elektronické knihy , ale aj športové programy ponúka nový národný portál Agorateka, iniciovaný Ministerstvom kultúry SR v rámci európskeho projektu. Jednoducho a rýchlo, na jednom prístupovom mieste agorateka.culture.gov.sk/, je možné nájsť zaujímavý obsah v slovenskom i v anglickom jazyku. Neváhajte a vstúpte.

 „Ľudia u nás, i celej Európe, často nevedia, kde na weboch môžu nájsť zdroje s legálnym obsahom. Navyše mnohé stránky, ktoré obsahujú nelegálny obsah, vyzerajú veľmi podobne ako legálne stránky, čo veľmi často spôsobuje problémy pri ich rozlišovaní. Takže popri zvyšovaní povedomia verejnosti o autorskom práve, sme sa rozhodli ponúknuť jednotné prístupové miesto k webom s legálnym obsahom aj na Slovensku“, vysvetlila ministerka kultúry Ľubica Laššáková potrebu vzniku portálu Agorateka Slovakia.

Portál bol vytvorený v spolupráci s Európskym úradom pre duševné vlastníctvo („EUIPO“) a stal sa tak automaticky súčasťou európskeho projektu Agorateka, ktorý realizuje EUIPO. Slovensko sa tak pridalo k  16 európskym krajinám, ktoré ponúkajú prístupy k ponuke legálnych, autorskoprávne chránených diel, čím obmedzujú prístup k online obsahu z nelegálnych zdrojov.

Takže neváhajte, vstúpte a vyhľadávajte!

Ministerstvo kultúry SR

Všetky autorove články
online film hudba televizny program e kniha sportovy program legalny agorateka

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať