IT GALA

O PODUJATÍ / OCENENIA / PARTNERI / FOTOGALÉRIAVIDEO / PRESS / O SÚŤAŽI

IT GALA je najprestížnejšie výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií, ktoré od roku 2001 každoročne organizuje Digital Visions, s.r.o. Na spoločenskom večere sa odovzdávajú prestížne ocenenia NAJZISKOVEJŠIA IT FIRMA ROKA, IT OSOBNOSŤ, IT PRODUKT a IT PROJEKT. Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení z oblasti IT. Cieľom je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku. Okrem zástupcov najvýznamnejších firiem infokomunikačného priemyslu sa podujatia zúčastňujú vedúci predstavitelia štátnej správy, verejnej správy, akademickej obce a súkromného sektora. 

Kategória Najziskovejšia IT firma roka sa vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček pripravujú spoločnosti Across Private Investments, FinStat a Digital Visions (PC REVUE). Hlavné kritérium na zaradenie do rebríčka je príslušnosť firiem do odvetvia informačných a telekomunikačných technológií, ako hlavného predmetu podnikateľskej činnosti.


Ocenenie Najziskovejšia firma roka odovzdal Maroš Ďurík zo spoločnosti Across Private Investments


Najziskovejšia IT firma roka 2016 sa stal ESET, spol. s r.o.

Z týchto firiem bolo vybraných 100 s najvyššou EBITDA, teda zisku pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou. Tieto spoločnosti sa následne hodnotilo z hľadiska medziročného rastu EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý z týchto ukazovateľov mohla spoločnosť dosiahnuť 1 až 100 bodov, podľa toho ako sa umiestnila v rebríčku pre jednotlivé ukazovatele. Maximálny možný počet bodov, ktorý mohla dosiahnuť najlepšia spoločnosť bol 400 bodov. Hodnotili sa spoločnosti, ktorých účtovná závierka za rok 2016 sa najneskôr 29.8.2017 nachádzala na Registri účtovných závierok. 

Kritéria hodnotenia IT OSOBNOSŤ roka:

- prínos k technickému rozvoju v oblasti IT
- prínos k rozvoju IT biznisu na Slovensku
- účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkcie
- podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)                          

Kritéria hodnotenia IT PRODUKT roka:

- inovatívnosť a originálnosť
- dizajn a úžitkové vlastnosti
- prínos pre cieľovú skupinu
- využívanosť                                                                                         

Kritéria hodnotenia IT PROJEKT roka:

- prínos pre cieľovú skupinu
- originálnosť a unikátnosť riešenia
- efektivita vynaložených prostriedkov
- využívanosť výsledkov projektu
- referencie projektu                                                                            

Zloženie komisie:

Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (PC REVUE), Ján Šebo (CTF), Mário Lelovský (ITAS), Boris Tytykalo (SITA), Jozef Šupšák (eFOCUS), Filip Hanker (Živé.sk), Slavomír Bača (Mentor Partners/robime.it) a Martin Drobný (DIGITAL VISIONS).

Ocenenia boli udelené 12. októbra 2017 na slávnostnom večere IT GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu PC REVUE a portálu PCREVUE.SK. 

Prostriedky na organizáciu podujatia sú získavané z príspevkov reklamných partnerov. Možnosti partnerstva sú rozdelené do 3 kategórií, aby sa podujatia mohlo zúčastniť čo najviac spoločností. Po skončení podujatia dostane každý reklamný partner záverečnú správu obsahujúcu okrem iného prehľad mediálnych výstupov, prehľad financovania ako fotodokumentáciu a videozáznam.

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá