Image
1.2.2018 0 Comments

Ericsson zverejnil hospodárske výsledky za 4. štvrťrok a celý rok 2017

HLAVNÉ ÚDAJE ZA 4. ŠTVRŤROK

 • Vykázané tržby klesli o 12 %. Tržby, upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, medziročne klesli o 7 %, čiastočne z dôvodu nižších tržieb v segmente LTE v kontinentálnej Číne, a to v súlade s očakávaniami.
 • Ako už bolo oznámené, v tomto štvrťroku došlo k zníženiu hodnoty majetku, s konečným dopadom na výsledok vo výške –14,5 miliardy švédskych korún. Zaistenie a zmeny zákazníckych projektov okrem toho dosiahli výšku –3,2 miliardy švédskych korún a náklady  na reštrukturalizáciu následne –2,4 (–4,6) miliardy švédskych korún.
 • Hrubá marža dosiahla 21,0 % (26,1 %). Upravená1) hrubá marža stúpla na 29,9 % (29,4 %) vďaka zvýšeniu hrubej marže v segmente Siete, s čiastočným dopadom nižšej hrubé marže v segmente Digitálne služby.
 • Hrubá marža v segmente Siete bola medzištvrťročne stabilná v dôsledku vyššieho podielu tržieb z predaja softwaru a zvýšeniu marží pri predaji hardwaru. Vďaka uzatvorení niekoľkých nových zmlúv pokračoval úspech portfólia 5G–ready.
 • Príjmy z prevádzkovej činnosti dosiahli –19,8 (–0,3) miliardy švédskych korún. Upravené1) príjmy z prevádzkovej činnosti klesli na 0,4 (4,4) miliardy švédskych korún, a to z dôvodu nižších tržieb a vyšších prevádzkových nákladov. Vyššia amortizácia v porovnaní s kapitalizáciou výdavkov na vývoj a vyššia miera zistených nákladov v porovnaní s odloženými nákladmi na hardware mali negatívny dopad vo výške –1,4 (0,8) miliardy švédskych korún.
 • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol 11,2 (19,4) miliardy švédskych korún. Voľný tok hotovosti2) dosiahol 10,1 (14,3) miliardy švédskych korún.

HLAVNÉ ÚDAJE ZA CELÝ ROK 2017

 • Vykázané tržby sa znížili o 10 %, pričom pokles nastal vo všetkých segmentoch. Tržby, upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, klesli o 10 %.
 • Príjmy z licencií v oblasti práv duševného vlastníctva dosiahli 7,9 (10,0) miliardy švédskych korún. Východzia hodnota aktuálneho portfólia licenčných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva je približne 7 miliárd švédskych korún ročne.
 • Príjmy z prevádzkovej činnosti klesli na –38,1 (–6,3) miliardy švédskych korún, a to predovšetkým z dôvodu zníženiu hodnoty majetku, ako aj zaistenia a zmien zákazníckych projektov.
 • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol 9.6 (14.0) miliardy švédskych korún. Voľný tok hotovosti2) dosiahol 5.1 (0.3) miliardy švédskych korún. Čistá hotovosť na konci roka dosiahla 34.7 (31.2) miliardy švédskych korún.
 • Predstavenstvo navrhne Valnému zhromaždeniu dividendu za rok 2017 vo výške 1,00 (1,00) švédskej koruny na akciu.

 

TABUĽKA KĽÚČOVÝCH FINANČNÝCH UKAZATEĽOV

VYKÁZANÉ VÝSLEDKY
v miliardách švédskych korún

4. štvrťrok
2017

4. štvrťrok
2016

Medziročná zmena

3. štvrťrok
2017

Medzištvrťročná zmena

Celý rok 2017

Celý rok 2016

Čisté tržby

57,2

65,2

–12 %

47,8

20 %

201,3

222,6

Rast tržieb upravených pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúcich zmeny výmenných kurzov

 

 

–7 % 

 

17 % 

–10 % 

–10 % 

Hrubá marža

21,0,%

26,1 %

25,4 %

22,1 %

29,8 %

Príjmy z prevádzkovej činnosti

–19,8

–0,3

–4,8

–38,1

6,3

Prevádzková marža

–34,5,%

–0,4 %

–10,0 %

–18,9 %

2,8 %

Čisté príjmy

–18,9

–1,6

–4,3

–35,1

1,9

Zriedený zisk na akciu (EPS) vo švédskych korunách

–5,68

–0,48

–1,34

–10,61

0,52

Zisk na akciu (nezodpovedajúci metodike IFRS) vo švédskych korunách3)

–1,19

0,62

–0,55

116 %

–3,99

2,66

Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti

11,2

19,4

–43 %

0,0

9,6

14,0

Čistá hotovosť ku koncu  sledovaného obdobia

34,7

31,2

11 %

24,1

44 %

34,7

31,2

 

UPRAVENÉ VÝSLEDKY
v miliardách švédskych korún

4. štvrťrok 2017 – upravené

4. štvrťrok 2016 –

bez nákladov na reštrukturalizáciu

Medziročná zmena

3. štvrťrok 2017 – upravené

Medzi-

štvrťročná zmena

Čisté tržby upravené o niektoré položky ovplyvňujúce porovnateľnosť v roku 2017

57,3

65,2

–12 %

47,7

20 %

Hrubá marža bez nákladov na reštrukturalizáciu a upravená o niektoré položky ovplyvňujúce porovnateľnosť v roku 2017

29,9 %

29,4 %

30,0 %

Príjmy z prevádzkovej činnosti bez nákladov na reštrukturalizáciu a upravené o niektoré položky ovplyvňujúce porovnateľnosť v roku 2017

0,4

4,4

–91 %

Prevádzková marža bez nákladov na reštrukturalizáciu a upravené o niektoré položky ovplyvňujúce porovnateľnosť v roku 2017

0,7 %

6,7 %

–0,1 %


1) Upravené: hodnoty sú upravené tak, aby zohľadňovali náklady  na reštrukturalizáciu a iné vybrané položky, které majú vplyv na porovnateľnosť údajov v roku 2017.
2) Voľný tok hotovosti: tok hotovosti z prevádzkovej činnosti, po odpočítaní čistých kapitálových výdavkov a iných investícií, pozri APM v závere správy.
3) Zriedený zisk na akciu (EPS), bez amortizácie a zníženia hodnoty získaného nehmotného majetku a bez nákladov na reštrukturalizáciu.
Finančné výsledky nezodpovedajúce metodike Medzinárodných štandardov účtovného  výkazníctva (IFRS) zodpovedajú najviac porovnateľným riadkovým položkám v účtovnej uzávierke v závere správy.
 
 

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Alarm súčasne chráni domov aj firmu

26.09.2019 10:50

Špeciálny projekt Pre mnohých z nás dnes nie je alarm výnimočnou záležitosťou. Berieme ho ako bežnú vec, ktorá k bývaniu či podnikaniu jednoducho patrí. Svoje o tom vie aj Tibor zo Smoleníc. Alarm po ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá